Campanya policial per prevenir les conductes de risc en vianants en zona urbana

581
Policia Local Martorell

Del 6 al 12 de novembre, la Policia Local de Martorell participa de la campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit (SCT) per prevenir conductes de risc de vianants en zona urbana. Es controlen vianants i vehicles que comparteixen l’espai viari urbà, tot posant èmfasi en la conducta dels conductors, els semàfors i els passos de vianants.

Els agents estan atents al comportament dels conductors perquè no entorpeixin la circulació ni puguin generar perill o molèsties als vianants, també perquè es respecti la preferència d’aquests i es prioritzi que puguin pujar o baixar del transport públic en una parada senyalitzada.

També es controlen els semàfors i les línies de detenció pròximes a aquests perquè els conductors de vehicles no generin cap situació de perill o dubte als transeünts a l’hora de creuar. Alhora es vigila que els vehicles que girin per entrar en una altra via concedeixin la prioritat, no es quedin aturats i no obstrueixin el pas ni facin avançaments als passos de vianants.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Lluís Sagarra, diu que “des de la Policia Local de Martorell ens adherim a totes les campanyes del Servei Català de Trànsit”. “Aquesta setmana fem èmfasi en les conductes dels conductors que puguin perjudicar els vianants. És una campanya per conscienciar, guanyar seguretat i evitar accidents”.

Lluís Sagarra, regidor Seguretat Ciutadana i Mobilitat

Alfonso Sánchez, cap de la Policia Local, comenta que “l’objectiu és reduir la sinistralitat i el nombre de víctimes. La campanya està orientada a reduir el risc d’atropellament i protegir els vianants. Per això, es posarà atenció especial a combatre les infraccions dels conductors de diferents tipus, també dels vehicles de mobilitat personal, com patinets i bicicletes”.

Alfonso Sánchez, cap Policia Local Martorell

En la mateixa campanya preventiva de protecció de vianants en àmbit urbà realitzada el març d’enguany, es van imposar 2.238 denúncies a tot Catalunya: un 46,7% per comportament, un 38,3% per temes relacionats amb els semàfors i un 15% en relació amb els passos de vianants.

El regidor Sagarra recorda que “l’any passat van morir 33 vianants a Catalunya, 14 en zona urbana i 19 a les carreteres catalanes”. Des del 2010 han mort 190 vianants atropellats en zona interurbana, 11 enguany. “Es tracta de reduir aquestes xifres a zero i que tothom pugui circular i caminar sense perill”.

Lluís Sagarra, regidor Seguretat Ciutadana i Mobilitat

Des del SCT es remarca que per les autopistes i les autovies està totalment prohibida la circulació de vianants. Si inevitablement han de desplaçar-se per una carretera, han de seguir unes pautes bàsiques per no posar en perill la seva pròpia seguretat ni la de la resta d’usuaris.