Dijous se sortegen els 130 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer de La Sínia

2399
Edifici Àgora La Sínia

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dijous, 19 d’octubre, a les 13.00h, el sorteig públic dels 130 pisos amb protecció oficial en règim de lloguer de l’edifici Atrium, al barri de La Sínia.

En els dos últims anys Martorell ha vist néixer el nou barri de La Sínia i el seu gran Parc Central. L’Ajuntament de Martorell, amb la col·laboració de la Fundació SALAS i la Fundació Nou Lloc, ha impulsat la construcció de 260 habitatges nous amb protecció oficial per millorar la qualitat de vida i l’accés a l’habitatge dels martorellencs i martorellenques.

Durant el 2021 es van adjudicar 130 habitatges públics en règim de compravenda (edifici Àgora), i ara s’adjudiquen els 130 habitatges en règim de lloguer (edifici Atrium), amb prioritat per als veïns i veïnes de Martorell i donant més oportunitats a famílies amb menors a càrrec, i a joves d’entre 18 i 40 anys, entre altres diferents col·lectius.

Els habitatges de l’edifici Atrium s’adjudicaran per l’ordre determinat en el sorteig que tindrà lloc a la Sala de Plens i es podrà seguir en directe a través de martorelldigital.cat, a Ràdio Martorell i el canal de Youtube de l’Ajuntament de Martorell. També s’habilitarà l’Espai la Sínia de l’Ajuntament per les persones que vulguin assistir presencialment per seguir el sorteig, ja que la sala de plens té un aforament limitat.

La llista definitiva de participants en el sorteig compta amb més de quatre-centes inscripcions que compleixen amb els requisits recollits a les bases de la promoció.

Per a la realització del sorteig, en primer lloc, s’introduiran els números que corresponen a cada participant en les urnes. Sota la supervisió i la direcció de la notària Matilda Farriol, una persona escollida per la notària en aquell moment s’encarregarà de treure un número de cada urna. Aquest número marcarà l’ordre amb el qual les persones seran cridades posteriorment per la Fundació Nou Lloc per escollir habitatge.

El sorteig es farà, tal com està descrit en les bases publicades, per ordre de contingents, començant per les unitats de convivència amb persones amb mobilitat reduïda (número 1) i acabant pel contingent general (número 8).

Per cadascun d’aquests 8 contingents es farà un sorteig, que correspondran amb 8 urnes. La mecànica consistirà en extreure un número de cada contingent, amb el següent ordre:

1) Unitats de convivència amb persones amb mobilitat reduïda

2) Unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat intel·lectual

3) Famílies monoparentals

4) Famílies nombroses

5) Persones amb 65 anys o més

6) Unitats de convivència amb menors a càrrec

7) Joves entre 18 i 40 anys

8) General

Cada unitat de convivència (sol·licitud) podrà participar en tants contingents com requisits especials compleixi. A més, totes les sol·licituds entraran també en el sorteig del contingent 8 (general).

Per exemple, si una unitat de convivència és família nombrosa i el sol·licitant té entre 18 i 40 anys, participarà en el sorteig del contingent de família nombrosa, del contingent entre 18 i 40 anys i del contingent general.

Els inscrits hauran de triar habitatge en el primer contingent on siguin cridats i, en cas de no resultar adjudicataris en aquest primer contingent, tindran l’oportunitat de ser cridats, dins la posició obtinguda en el sorteig, en els següents contingents dels quals formin part.

Per últim, els inscrits seran cridats dins del contingent general, en la posició sorgida del sorteig. En cas que la persona inscrita ja hagi estat adjudicatària en contingents anteriors, serà eliminada dels següents contingents, amb la qual cosa la resta d’inscrits avançaran posicions dins la llista.

La relació definitiva s’ordenarà d’acord amb el resultat del sorteig de cadascun dels contingents i es publicarà a la pàgina de l’Ajuntament de Martorell. També es podrà consultar presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge de Martorell.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, destaca la importància de l’edifici Atrium especialment per la gent jove: “Aquests 130 habitatges de lloguer donaran l’oportunitat d’emancipar-se a molts joves de Martorell. També permetrà desenvolupar el seu projecte de vida a les famílies i que la gent gran i persones amb algun tipus de discapacitat tinguin un habitatge accessible amb el màxim benestar possible”.

Per altra banda, el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Martorell, Mario Céspedes, explica que els habitatges s’han construït pensant en la sostenibilitat: “Tant l’edifici Atrium com l’edifici Àgora, les dues promocions de protecció oficial que hem impulsat des de l’Ajuntament de Martorell, són edificis moderns, que compleixen amb els màxims estàndards d’eficiència energètica i sostenibilitat”.

Tots els habitatges de l’edifici Atrium, tenen entre 1 i 4 habitacions, compten amb plaça d’aparcament i traster, zones comunitàries i certificació energètica A, la més eficient.