El Consultori de La Vila es trasllada a un nou local més ampli i cèntric

1726
CAP La Vila
CAP La Vila

El Consultori de La Vila es trasllada a un nou local de 117 metres quadrats situat a la plaça de La Vila, número 13. Un espai més cèntric, ampli i adequat, amb llum i ventilació natural als espais assistencials. El local disposa de dos consultoris, una sala d’urgències i primeres cures i un despatx per l’assistenta social.

L’any 2003 va obrir al barri de La Vila un Consultori d’Atenció Primària, el CAP La Vila, equipament que es va construir als espais que havia ocupat l’antiga Aliança. Després de treballar conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat, que és qui té competències respecte dels serveis de salut, i amb l’Institut Català de la Salut, que és qui es cuida de la gestió del servei i del personal, el Consultori de La Vila canvia d’emplaçament.

Els serveis d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut de medicina de família i infermeria es van iniciar al nou espai el passat 15 de maig i l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.00h.

L’atenció primària de salut és un dels serveis de salut més ben valorats. La proximitat, l’accessibilitat, el tracte proper, la professionalitat en són característiques essencials.

Per a qualsevol consulta respecte al servei d’aquest equipament, podeu contactar al telèfon 93 775 19 51 o al correu electrònic admarto.bln.cp.ics@gencat.cat.