El darrer Ple Municipal de l’any aprovarà el pressupost general de 2024

2261
Ple Municipal de novembre de 2023

L’Ajuntament de Martorell convoca per aquest dilluns, 18 de desembre, el darrer Ple Municipal ordinari de 2023. Entre els punts més destacats de l’ordre del dia hi ha la proposta d’aprovació del pressupost general de 2024, així com de la plantilla de l’Ajuntament i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM).

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, a partir de les 20.00h. Ràdio Martorell la retransmetrà en directe, al dial 91.2 FM i a l’streaming del web martorelldigital.cat.

Ordre del dia

A) Part Resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-11-23)

2. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell, de les plantilles de personal de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sol, Empresa Municipal, S.L, així com dels quadres de llocs de treball del personal de l’Ajuntament i del Patronat, per a l’exercici 2024. (EXP. 470/2023).

3. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2024 (EXP. 5619/2023).

4. Proposta per donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 de gener de 2023. (EXP. 2554/2023).

B) Activitat de control

5. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades del mes de novembre de 2023.

6. Dació de compte de les actes de les sessions del mes de novembre de la Junta de Govern Local.

7. Interpel·lacions.

8. Preguntes.

9. Precs.