El Sagrat Cor organitza una jornada sobre Alzheimer i alerta fases primerenques sense diagnosticar

362
Foto: Hospital Sagrat Cor

Experts reunits avui en la 28a Jornada d’Actualització en Psicogeriatria, organitzada per l’Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries de Martorell, que se celebra a l’Hospital Sant Rafael, han alertat que la majoria de persones amb Alzheimer en fases primerenques estan sense diagnosticar. I és que encara són poques les unitats de demències a Catalunya que ofereixen l’accés a biomarcadors per a la detecció precoç de la malaltia. A més, en el marc de la jornada, que ha congregat a més d’un centenar d’assistents, s’ha posat de manifest la importància d’oferir una atenció integral, multidisciplinària i continuada als pacients que reben el diagnòstic abans de la manifestació clínica de la malaltia, encara que no es disposi d’un tractament curatiu.

Els primers símptomes de l’Alzheimer, les fallades de memòria, poden aparèixer entre 3 i 6 anys abans del diagnòstic clínic, i aquesta incertesa genera patiment en les persones que tenen la malaltia. “Són pacients que tot i tenir algun problema de memòria no tenen afectada la capacitat funcional i són independents per fer les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària”, explica el doctor Juan Carlos Cejudo, coordinador de l’Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) de trastorns cognitius de l’Hospital Sagrat Cor.

En la EAIA de trastorns cognitius del centre de Germanes Hospitalàries s’ofereix als pacients del Baix Llobregat Nord, des del mes de novembre passat, la possibilitat d’obtenir un diagnòstic precís de l’Alzheimer mitjançant biomarcadors al líquid cefalorraquidi per punció lumbar i, a partir del mes de juny, ja es podran detectar biomarcadors al plasma amb un anàlisi de sang, una prova molt menys invasiva per al pacient.

Encara, però, són poques les unitats de demències a Catalunya que ofereixen l’accés a biomarcadors per a la detecció de l’Alzheimer en fases primerenques. Aquest escenari, segons el Dr. Cejudo, hauria de canviar, ja que una persona que es troba a una fase inicial de la malaltia i que manté una bona capacitat funcional hauria de tenir la llibertat de poder prendre decisions abans que perdi irreversiblement aquesta facultat.

“Moltes vegades tenir un diagnòstic suposa un gran alleujament per a la persona amb Alzheimer en obtenir una resposta per als seus símptomes i li dona la possibilitat de decidir amb plena autonomia sobre el seu futur en aspectes tan rellevants com, per exemple, les voluntats anticipades”, afirma. “També repercuteix positivament en la família, que pot entendre la simptomatologia que havien observat fins al moment”, afegeix.

Programa d’atenció a l’Alzheimer en la fase inicial

“La irrupció del diagnòstic prodròmic de la malaltia d’Alzheimer ens porta un canvi de paradigma en els processos diagnòstics i les eines terapèutiques”, assenyala el doctor Manel Sánchez, director de l’Àrea de Gestió del Coneixement de l’Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries i coordinador de la Jornada. No obstant això, segons l’especialista, avui dia existeix un buit assistencial entre la detecció precoç de la malaltia i la capacitat actual del sistema de salut d’oferir tractaments que puguin detenir o revertir la seva progressió.

Però encara que no disposem d’un tractament curatiu “hem d’oferir a la persona diagnosticada una atenció integral i multidisciplinària, i acompanyar-la en el procés, tant a ella com a la seva família”, assevera el Dr. Cejudo. Com a exemple de bona pràctica, durant la jornada s’ha explicat que l’Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries és pioner a garantir un continu assistencial al pacient per tal de millorar la seva qualitat de vida des de la detecció de la malaltia.

“Una vegada se li dona el resultat del diagnòstic prodròmic, es duu a terme un seguiment psicològic de la seva salut mental, sobretot de la part emocional, que és la més afectada quan es reben aquest tipus de notícies”, explica el coordinador de la EAIA de trastorns cognitius de l’Hospital Sagrat Cor.

“També posarem en marxa pròximament un programa de rehabilitació cognitiva a l’Hospital de Dia Psicogeriátrico del Centre, on s’explicaran al pacient les eines a utilitzar perquè pugui seguir amb el tractament en el domicili de manera autònoma”, subratlla el doctor Juan Carlos Cejudo.

Sobre la Jornada d’Actualització en Psicogeriatria

A més del canvi de paradigma que ha comportat el diagnòstic preclínic de la malaltia d’Alzheimer, a la 28a Jornada d’Actualització en Psicogeriatria s’ha abordat un altre repte en l’àmbit de la salut mental de l’ancià com és el coneixement i discerniment clínic de les manifestacions funcionals dels diferents diagnòstics psiquiàtrics en l’edat avançada. Aquestes manifestacions sense aparent base orgànica són molt freqüents en els diferents quadres psicopatològics de l’ancià i habitual causa de confusió i d’errors diagnòstics.