El Servei Local de Català ha obert el període d’inscripció als cursos parlats i escrits

499

El Servei Local de Català de Martorell, adscrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, ha obert aquest dilluns les inscripcions a una desena de cursos de català parlat i escrit. La matrícula es pot formalitzar al Complex Educatiu Torrent de LLops, amb un 70% de descompte pels alumnes en situació d’atur.

El Servei Local de Català ofereix cursos des dels nivells inicials fins al nivell superior en tot el territori de Catalunya. Cursos bàsics, elementals, intermedis, de suficiència i CD (antic nivel D). Els cursos s’iniciaran el mes d’octubre i les modalitats bàsiques en què es presenten són presencial, a distància i, amb la plataforma Parla.cat, semipresencial i en línia.

Nivell inicial
Són cursos adreçats a persones nouvingudes que no entenen el català i volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Igualment, aprendran a d’utilitzar algunes estratègies, verbals i no verbals, per actuar en situacions poc previsibles.

Els cursos inicials tenen per objectiu que les persones nouvingudes facin una primera aproximació a la llengua catalana i la durada dels cursos s’adapta a les necessitats dels diferents col·lectius i territoris.

Nivell bàsic
S’adrecen a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Nivell elemental
Són dirigits a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s’adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna.

Nivell intermedi
Cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

Nivell de suficiència
Serveix per a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social.

Nivell superior
El curs de coneixements superiors (nivell C2) s’adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Les matriculacions es poden formalitzar fins el 25 de setembre al Servei Local de Català, ubicat al Complex Educatiu Torrent de Llops (imprescindible NIF, NIE o passaport). L’horari d’inscripció és de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00h, i dilluns i dimecres, de 16.00 a 20.00h