Es dobla el número de donacions de plasma sanguini en l’acapte d’aquest passat dilluns

820

El Banc de Sang i Teixits va recollir 77 donacions de sang i 14 de plasma en l’acapte d’aquest dilluns a les dependències de l’Hospital Sant Joan de Déu i al Centre Cultural. D’aquestes dades en destaca l’augment significatiu de l’acapte de plasma, que s’ha doblat i del qual la meitat dels donants són nous. Des del Banc es recalca la importància de l’obtenció de plasma per a la fabricació de medicaments.

La dotació del Banc de Sang va aconseguir 37 donacions al llarg del matí de dilluns a l’Hospital Sant Joan de Déu, mentre que a la tarda se’n van fer 40 al Centre Cultural. La tècnica de Promoció Marta Hernández deia que “en general, l’acapte va anar molt bé, però sobretot cal destacar que vam aconseguir 14 donacions de plasma, la meitat de les quals de nous donants. Això demostra que cada cop hi ha més interès per part de la població”.

Plasma: una altra manera de fer donació
La donació de plasma és una modalitat que s’ha afegit a Martorell des de fa poc més d’un any, i que ja ha doblat la xifra de donacions fins a les 14 actuals. Hernández explica que “el plasma és la part líquida de la sang i en representa el 90%. Del plasma que acaptem en fem sobretot medicaments per a gent que té hemofília o malalties autoimmunes”.

La donació de plasma és similar a la de sang: cal omplir el qüestionari i passar una revisió general amb el metge, però Hernández comenta que “l’única diferència és que cal connectar els donants a una màquina i el procés és més llarg, ja que dura uns 35 o 40 minuts. Per aquest motiu, consensuem amb ells una hora concreta d’extracció”. En tractar-se d’una component que l’organisme restitueix de manera molt ràpida, la tècnica afegeix que “en dues hores el donant torna a tenir els nivells de plasma anteriors a la donació. Es poden fer fins a 12 donacions l’any”.