L’Ajuntament de Martorell renova els adhesius informatius de les 108 bateries de contenidors que hi ha repartides pel poble. D’aquesta manera, es vol facilitar la recollida selectiva indicant de forma gràfica i intuïtiva, quins són els residus que van a cada contenidor.

Els nous vinils, 590 en total, s’enganxen a la part frontal de cada contenidor i reuneixen tota la informació que fins ara es repartia en dos adhesius diferents. La regidora de Serveis Urbans i Via Pública, Elisabeth Plaza, explica que “als adhesius hi consta el nom de la fracció (paper, vidre, orgànica, envasos i rebuig) i quins residus hi podem llençar”.

Elisabeth Plaza, regidora Serveis Urbans i Via Pública

A més a més, es col·loca un nou adhesiu al darrera de cada bateria que informarà sobre què fer quan algun dels contenidors està ple, com sol·licitar la recollida de voluminosos i trastos vells, així com de les conseqüències dels comportaments incívics a l’hora d’abandonar residus fora dels contenidors.

Aquest canvi permet millorar la informació que es dona sobre com reciclar de forma més efectiva. La regidora afirma que “a Martorell tenim uns bons índexs de reciclatge però hem d‘anar millorant, sobretot amb la fracció orgànica, ja que és la que ens costa més de separar correctament”.

Elisabeth Plaza, regidora Serveis Urbans i Via Pública

Recordem que a la fracció orgànica hi podem llençar restes de menjar, paper de cuina, tovallons i mocadors de paper bruts, restes vegetals de petites dimensions, materials compostables i altres com taps de suro, serradures, virostes i encenalls de fusta natural, excrements d’animals domèstics sense llits ni sorres absorbents, escuradents o palets de gelat i de fer pinxos. No s’hi pot llençar roba ni materials tèxtils.

També es pretén “reduir els comportaments incívics a la via pública. Volem un Martorell més net i més sostenible, per això vetllarem perquè no es deixin residus fora dels contenidors, tot aplicant l’ordenança municipal reguladora de la gestió de residus”, assenyala Plaza.

Sanció contenidors soterrats

Els contenidors soterrats compleixen 10 anys

L’any 2010 es van substituir tots els contenidors del nucli urbà de Martorell per 92 bateries de contenidors soterrats, amb pressupost del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). El soterrament de contenidors ha estat una millora que ha permès reduir l’impacte mediambiental i paisatgístic del nostre poble i augmentar notablement els índexs de recollida selectiva, a poder ocultar els recipients sota la via pública i disposar de contenidors de cada fracció a totes les bateries.