L’Ajuntament inicia l’elaboració de l’Agenda Urbana de Martorell

2026

L’Ajuntament ha iniciat el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Martorell, un instrument que ha de concretar les estratègies de transformació i desenvolupament sostenible del municipi durant la propera dècada. Es tracta d’un procés de planificació estratègica urbana i territorial, basat en l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que comptarà amb la implicació de la ciutadania i els agents econòmics i socials de Martorell.

L’Agenda Urbana de Martorell “definirà les línies mestres i les prioritats de futur amb l’horitzó 2030, establint les estratègies a seguir en els diferents àmbits d’actuació. Aquest projecte permetrà avançar i materialitzar els objectius de les agendes globals (Agenda Urbana de la Unió Europea, Agenda Urbana Espanyola i Agenda urbana Catalana) en polítiques i accions transformadores concretes a nivell local”, detalla el regidor de Medi Ambient, Habitatge i Planificació Urbanística, Albert Fernández.

Albert Fernández, regidor Medi Ambient, Habitatge i Planificació Urbanística

El seu pla d’acció serà un document transversal a través del qual “s’establiran estratègies de caràcter municipal i supramunicipal i es definiran objectius a assolir potenciant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, tot impulsant la gestió eficient i l’ús innovador dels recursos”.

Amb aquest instrument “es concretaran les actuacions, projectes i programes a desenvolupar a Martorell a mitjà i llarg termini, i s’establiran un marc general per accedir a diferents línies de finançament dels projectes”, apunta.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient, Habitatge i Planificació Urbanística

Fases de l’Agenda Urbana de Martorell

El procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Martorell s’estructura en dues fases, “que preveuen la implicació de la ciutadania, entitats, i els agents polítics, socials i econòmics del municipi”.

En la primera fase, que es desenvoluparà entre els mesos de març i abril de 2022, “s’avaluaran les característiques i potencialitats del municipi i es detectaran aquells aspectes on cal actuar per assolir els compromisos de l’Agenda 2030”.

En la segona fase, que es durà a terme entre maig i juny de 2022, “es definirà el model de ciutat a partir de la diagnosi i dels ODS, s’establiran línies estratègiques i es concretaran les actuacions del Pla d’Acció Local”, indica.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient, Habitatge i Planificació Urbanística

L’aprovació de l’Agenda Urbana de Martorell està prevista pel juliol de 2022, i l’execució del seu pla d’acció es desenvoluparà durant el període 2022-2030. El regidor remarca que es realitza amb el suport de la Diputació de Barcelona, en el marc d’un programa pilot finançat amb els fons europeus Next Generation.

Albert Fernández, regidor Medi Ambient, Habitatge i Planificació Urbanística

Tota la informació es pot consultar al web www.agendaurbanamartorell.cat, on es podrà fer el seguiment del procés d’elaboració del Pla d’Acció Local i de la seva execució.