L’Ajuntament reclama en una declaració institucional un millor finançament de l’administració local

1789
Ple Municipal gener 2024

L’Ajuntament de Martorell ha emès una declaració institucional en el Ple Municipal d’ahir dilluns per demanar una millora del finançament local. Se suma així al clam de les principals entitats municipalistes: l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Ambdós organismes reclamen una reforma estructural del finançament local, la fi de l’actual dèficit fiscal i la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), considerant-la obsoleta.

“Els ens locals hem acumulat en una dècada una legislació lesiva contra l’autonomia local”, afirma el comunicat, que apunta que aquesta ha patit “una important disminució d’ingressos amb la recent reforma de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans i el requeriment del retorn dels ingressos recaptats per aquest impost als ciutadans afectats”.

L’alcalde Fonollosa posava en valor la magnitud del manifest en destacar que “en els propers dies l’aprovaran prop de 900 ajuntaments. És, per tant, un clam del món municipal, perquè és imperiós un millor finançament”. El batlle apuntava que “les matèries, els costos i la inflació han pujat, i malgrat pujar la pressió fiscal per mantenir el nivell de serveis que es presten, no n’hi ha prou”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Tot plegat ha posat a prova la solidesa del sistema de finançament dels ens locals, agreujada per la manca de recursos, d’atribució continuada d’obligacions sense finançament, i d’assumpció del principal esforç en el compliment de les mesures per reduir l’endeutament públic: “Som la institució pública de primera línia, a la que van els ciutadans en primer lloc”, apuntava el regidor d’Hisenda, Lluís Amat.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda

L’augment del cost de les matèries primeres ha afectat molts projectes que, vinculats a subvencions d’altres administracions que no han augmentat, han obligat els ajuntaments a assumir directament el sobre cost. “La gestió és cada vegada més complicada i més complexa”, deia Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

El text exposa que els governs europeu, espanyol i català han incomplert respectivament la Carta d’Autonomia Local, la Constitució i l’Estatut, que obligava a aprovar una llei de finances locals. Davant aquesta sensació de desempar, conclou que “cal abordar de forma definitiva un finançament dels diferents territoris de l’estat més transparent i just, que acabi amb l’actual dèficit fiscal a Catalunya, que és un greuge afegit per a la ciutadania”.

Per tot plegat, la declaració demana “una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera”. Busca “impulsar una taula de negociació amb la Generalitat, Govern de l’Estat i entitats municipalistes més representatives per establir les bases del nou finançament local”.

I mentre això s’acorda, reclama “un repartiment més equitatiu dels tributs i ingressos de l’Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències, la prestació de serveis impropis i que resolgui la nul·la capacitat del sistema de finançament actual”. Ho recalcava el portaveu d’ERC, Soulimane Messaoudi, en exposar el punt.

Soulimane Messaoudi, portaveu ERC

Afegia que cal acabar amb el dèficit fiscal “amb un nou sistema de finançament just i equilibrat”, basat en “un topall màxim de solidaritat envers l’Estat seguint els models més avançats d’Europa”. Per a fer-ho, reclama “regles explícites i claredat de xifres, i que garanteixi que tots els ciutadans reben les mateixes prestacions i serveis”.

Finalment, la declaració demana la derogació de la LRSAL, ja que es considera que “aquesta Llei ja no té cap sentit i limita l’autonomia local a l’hora de donar resposta als reptes actuals”.

En el debat, la portaveu de Movem, Laura Ruiz, denunciava que “és una situació que clama al cel. Fa molts anys que en aquest ajuntament portem aprovant mocions i declaracions per instar la resta d’institucions supramunicipals a que facin els deures que els pertoquen”.

Laura Ruiz, portaveu Movem Martorell

El portaveu del PSC, Javier González Abad, qualificava com a “necessari el diàleg entre totes les administracions per a arribar a la suficiència financera i tenir un model més just”.

Javier González, portaveu PSC

Es fan dues correccions numèriques a les ordenances fiscals

El Ple va aprovar la rectificació d’unes dades referides a les ordenances fiscals número 2 i 3, que s’havien aprovat en el passat Ple del 18 de desembre de 2013. Quant a la número 2 -Import sobre vehicles de tracció mecànica- es corregeix del valor 1,98 al 1,9806 el coeficient en què s’incrementa per a l’exercici 2024 aquest impost. L’omissió dels dos darrers decimals generava una errada aritmètica en les tarifes.

Pel que fa a la número 3 -reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)-, s’ha detectat una errada en el coeficient de la quota tributària referida als carrers de segona categoria. Així, on es marca com a coeficient de ponderació el valor 2,89, ha de dir-hi 2,86.

A més, a la sessió es va aprovar una Declaració Institucional que insta a un alto al foc immediat a Gaza, amb l’alliberament de tots els ostatges i el restabliment de les converses de pau, el diàleg i la mediació internacional per tal de posar fi al conflicte.

Finalment, es va aprovar per unanimitat una moció de Junts per Martorell en defensa de les infermeres i del sistema sanitari català. El text considera que el nou conveni, vigent des de fa un any, millora les condicions dels professionals del sistema sanitari, però que ho fa per sota de les expectatives en el cas del personal d’atenció a l’usuari, tècnics, auxiliars d’infermeria i infermeres.