L’Ajuntament subvencionarà el 50% de les despeses del transport als estudiants martorellencs

4974

L’Ajuntament de Martorell posa en marxa una nova subvenció adreçada als joves estudiants (fins a 25 anys) que cursin estudis superiors fora de Martorell, per ajudar-los a ells i a les seves famílies en les despeses de transport derivades dels estudis.

El govern municipal aplicarà una ajuda del 50% del cost del transport públic interurbà que fan servir cada dia els estudiants de Martorell. La mesura s’inclou en el paquet d’accions que desplega el Pla de recuperació econòmica i social iniciat l’any 2020, Martorell Actua, i dona resposta a la situació de greuge de zones tarifàries que pateix Martorell respecte a poblacions veïnes.

Les bases de la subvenció han estat aprovades en el ple d’aquest mes de febrer per tots els grups municipals, ha excepció del grup municipal Movem, que s’ha abstingut en la votació d’aquest ajut als joves.

La subvenció es dirigeix a joves d’entre 16 i 25 anys -ambdós inclosos- que cursin estudis reglats de caràcter post-obligatori a un centre de fora de Martorell i que utilitzin el transport públic per arribar-hi. Els sol·licitants que reuneixin els requisits recollits a les bases podran rebre una ajuda equivalent al 50% del cost de qualsevol títol de transport que sigui personal i intransferible; per tant aquesta subvenció del 50% s’aplicarà sobre el preu final que paguin els joves.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, explica que “la quantia de la subvenció compensarà el fet que els estudiants de Martorell paguen actualment el doble que els de poblacions veïnes en transport públic”.

Aquesta situació és vigent des que es va implantar, el gener de 2019, el sistema de tarifa plana del transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que mantenia a Martorell en la zona 3. “Creiem que això és un greuge, ja que els nostres estudiants són el col·lectiu més feble i paguen el doble que, per exemple, els d’un municipi veí com Sant Andreu de la Barca, que és a la zona 1 tarifària”.

Fonollosa denuncia que “no pot ser que respecte a ciutats limítrofs i properes hi hagi dues zones de diferència”, i clama un cop més per a que es posi en marxa de manera definitiva la T-Mobilitat.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Aquest nou sistema a implementar farà que es pagui per quilòmetres recorreguts i per freqüència d’ús. L’Ajuntament en continua reclamant i insistint a Generalitat i AMB la seva activació, tal com va manifestar l’alcalde de Martorell novament al vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, aprofitant la seva visita institucional al municipi del passat 19 de gener.

Puigneró es va comprometre a posar en marxa la T-Mobilitat a finals d’aquest any o principis de l’any vinent, tot i que de moment, els terminis abans anunciats no s’han complert.

Mentrestant no es desencalli aquesta activació, l’Ajuntament aplica una mesura correctora d’ajuda als joves, com és el cas d’aquesta nova subvenció.

Des del consistori es continua treballant per solucionar de manera definitiva aquesta desigualtat que pateixen els ciutadans i ciutadanes de Martorell respecte el transport i aconseguir finalment unes quotes més justes per tothom que facilitin l’accés al transport públic.

Com demanar la subvenció

Un cop aprovades definitivament les bases reguladores després del període d’exposició pública es podrà consultar tota la informació i documentació a la seu electrònica de l’Ajuntament, així com als diferents canals de comunicació de l’Ajuntament.

La sol·licitud s’ha de presentar telemàticament mitjançant instància genèrica juntament amb la documentació requerida degudament formalitzada.

Els sol·licitants hauran d’omplir i presentar el formulari de la convocatòria; signar la Declaració Responsable del compliment dels requisits i les obligacions establertes a les bases, i aportar el document d’identificació fiscal de la persona física beneficiària (NIF/INE) així com el justificant de matriculació del corresponent centre de formació post-obligatòria.

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència al compte bancari, en un termini màxim de 10 dies després d’haver enviat, per mitjans electrònics, el títol de transport integrat adquirit.

Es posarà com a condició als estudiants que destinin la quantia íntegra de l’ajut al pagament de la compra d’algun dels títols de transport integrat de Catalunya. També l’assistència a les classes i activitats presencials del centre amb la periodicitat mínima que justifiqui el títol de tarifa integrada comprat. I entre d’altres condicions més, caldrà trobar-se al corrent, si s’escau, de les obligacions tributàries.