Martorell reclama part dels beneficis de les cases d’apostes per a l’esport base

2170
Presentació CF Martorell
Presentació CF Martorell

L’Ajuntament de Martorell reclamarà al Govern Espanyol el percentatge de retorn que, per llei, ha de rebre l’esport de base en funció als beneficis que obtenen les cases d’apostes esportives i eqüestres. Ho fa a través d’una moció presentada aquest setembre al Ple. Es tractaria d’aplicar una llei de 2011 que condicionava la concessió de llicències a aquestes empreses a canvi de destinar un percentatge dels guanys o beneficis a l’esport base.

En concret, ho marca la disposició de la Llei13/2011 del 27 de maig: “Per reglament, es fixarà el percentatge o el seu equivalent, aplicable a la recaptació obtinguda de les apostes per determinar l’import que se sotmetrà a la devolució a les competicions esportives i a les societats organitzadores de curses de cavalls, en el cas de les apostes eqüestres”.

El juny de 2012, els operadors de joc van obtenir les corresponents llicències, però nou anys després encara no han complert amb el que diu la disposició. Per això, la moció de C’s i JxM vol que es faci realitat “per a obtenir més recursos per a l’esport de Martorell”.

El regidor d’Hisenda, Economia, Organització i Règim Interior, Lluís Amat, deia que el govern local fa un gran esforç envers l’esport des de diverses vessants: “tant pel que fa al que considerem esport-salut; l’escolar o amateur i el federat, a través de les entitats esportives” i en posava xifres: “A Martorell, tenim quasi 5.000 abonats al PMSAPM o prop de 200 equips de les nostres entitats, i uns 2.500 jugadors i jugadores”.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda, Economia, Organització i Règim Interior

Afegia que “s’han fet inversions prou significatives en l’àmbit esportiu, com ara la construcció del CIES, les reformes al Complex Esportiu La Vila i a Torrent de Llops o la recent construcció del Pavelló de Can Cases (2018). Finalment, va posar en valor les ajudes i subvencions que reben les entitats, “i que arriba a prop dels 600.000 euros, amb recursos propis dels nostres pressuposstos, convençuts que l’esport són valors i salut”.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda, Economia, Organització i Règim Interior

El portaveu de C’s, Juan José Pérez, va llegir la moció i va fer la següent reflexió: “Les apostes esportives han generat a Espanya, durant el primer trimestre de 2021, 10 milions d’euros. Només que un 1% d’aquesta xifra arribés a l’esport de base, ja serien més diners dels que el Consejo Superior de Deportes (CSD) destina al conjunt de les federacions”, i afegia que “les apostes s’aprofiten de l’esport, i cal que hi hagi un retorn”.

Juan José Pérez, portaveu de C's

El PSC, Movem i ERC es van alinear amb la moció. El portaveu socialista, Lluís Tomás, apuntava que, sense deixar de respectar l’esport professional, calia incidir en que “l’esport base i l’amateur no estan del tot reconeguts” i que, a més, calia fer-ne “més difusió”.

Lluís Tomás, portaveu del PSC

El regidor de Movem Martorell, Xavi Sáez, destacava estar d’acord amb la base d’aquesta moció i apuntava que “tant el govern de l’estat com la Asociación del Deporte Español (ADESP) ja han arribat a un acord per al retorn dels ingressos a l’esport base”.

Xavi Sáez, regidor de Movem Martorell

Sáez se sumava a una reflexió feta des d’ERC, quan Víctor de León deia que li hagués agradat que la moció “posés més èmfasi en la lluita contra les apostes esportives en menors d’edat. Un problema que és molt més greu que l’aplicació o no d’aquesta legislació, sobretot en barris obrers, on l’augment de les apostes esportives s’està convertint en una pandèmia real i ha portat a la ruïna a més d’una família”.

Víctor de León, portaveu d'ERC

La Moció acorda “instar el Govern d’Espanya a desenvolupar la normativa prevista en la Disposició per aconseguir un finançament suficient i sostenible en el temps que garanteixi el desenvolupament i la promoció de l’esport salut i de base, el finançament d’estructures esportives amateurs i professionals, així com la participació en competicions internacionals, donant prioritat i preferència als ajuntaments. De la mateixa manera, es pretén la lluita contra el frau esportiu, la promoció del talent esportiu jove i la prevenció del joc”. Per això, té previst fer arribar aquest acord al Govern d’Espanya, i informar-ne a les entitats i a tota la gent de Martorell.