Missatge de Cap d’Any de l’alcalde Xavier Fonollosa

2519