Audiència Pública sobre l’avanç de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) de Martorell

1032

Aquest dijous, 8 de novembre, l’Ajuntament de Martorell farà una audiència pública sobre l’avanç de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (POUM). La sessió es farà a l’auditori Joan Cererols del Centre Cultural a partir de les 19.00 hores. Prèviament a l’audiència pública, s’han fet dues sessions informatives.

L’Ajuntament ha iniciat un procés d’anàlisi, treball i participació ciutadana que culminarà amb l’aprovació d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que serà l’instrument d’ordenació integral del territori que determini les línies bàsiques del desenvolupament sostenible de Martorell amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

Els passos següents del procés
El proper pas serà la presentació de suggeriments o alternatives. L’equip redactor ha de valorar-los i confirmar o rectificar els criteris i solucions generals proposats mitjançant informe fet públic. Tot seguit, es farà la redacció de la revisió i l’adaptació del POUM recollint o no els suggeriments o alternatives presentats.

L’aprovació inicial de la revisió i adaptació del POUM serà un tràmit d’informació pública durant un termini de 3 mesos. En aquest temps es farà una sol·licitud d’informe als organismes sectorials afectats i la presentació d’al·legacions.

Finalment es preveu l’aprovació provisional del POUM, la remissió del document a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per la seva aprovació definitiva, que n’haurà de publicar l’acord.

La informació detallada, al web martorell.cat
Tota la informació detallada sobre el nou POUM la podreu trobar a la plana web de l’Ajuntament www.martorell.cat/POUM o a l’Oficina de redacció del POUM a l’edifici de l’Ajuntament, plaça de La Vila 46, 1ª planta.