Clou ‘Esport Escolar a El Pontarró’ amb una sessió d’handbol al Pavelló Esportiu de Can Cases

361
'Esport Escolar a El Pontarró'

Cloenda del programa ‘Esport Escolar a El Pontarró’, aquest matí al Pavelló Esportiu de Can Cases. Una cinquantena d’alumnes de Secundària i TVA (Trànsit a la Vida Adulta) del Centre d’Educació Especial (CEE) El Pontarró hi ha pres part, en aquesta ocasió practicant handbol. Aquesta era la tercera i darrera jornada esportiva del curs, que organitzen les regidories d’Esports i d’Ensenyament de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Martorell fa més de 20 anys que ofereix un conjunt de tres programes esportius amb la finalitat que puguin gaudir de la pràctica esportiva diferents alumnes del Centre d’Educació Especial (CEE) El Pontarró. Els alumnes participants són els que prescriuen els especialistes de centre.

Com a activitat esportiva, s’ofereix el programa ‘Esport Escolar a El Pontarró’. La participació en aquest programa permet desenvolupar els objectius adaptats del currículum d’educació física i esport de secundaria a través de les activitats esportives jugades, per tal d’adquirir autonomia personal en la pràctica de la disciplina esportiva que es treballa.

Les classes són dirigides per tècnics de les regidories organitzadores i s’imparteixen dins de l’horari escolar. Segueixen una programació alineada amb la programació curricular del centre, i es lliuren uns informes d’avaluació de cada alumne, perquè les famílies siguin coneixedores del treball realitzat durant el curs.

Així, es treballen trimestralment uns esports en concret, prèviament consensuat amb els referents de centre. Aquest curs han estat, del 2 d’octubre al 20 de desembre, bàsquet i tennis, del 8 de gener al 4 de març, atletisme, i de l’11 de març al 30 de maig, handbol i petanca.

Al final de cada trimestre es realitza una jornada a l’equipament que correspon, on hi participen uns 50 alumnes de Secundària i TVA (Trànsit a la Vida Adulta). La jornada d’aquest matí ha estat dedicada a l’handbol.

A banda, també s’ofereixen dos programes aquàtics. Un és el de ‘Natació escolar’ amb el que contribueix al desenvolupament de l’infant en els àmbits psicomotriu, cognitiu i afectiu, amb la finalitat última que tots els alumnes, un cop finalitzin el cicle Inicial, tinguin assolit el domini de la tècnica de la natació utilitària com a mínim.

Aquesta activitat consisteix en una sessió setmanal de 45 minuts i es desenvolupa durant tot el curs escolar, al Complex Esportiu la Vila, duta a terme per monitoratge especialitzat, tot seguint una programació adient per a cada nivell i amb el lliurament de l’informe d’avaluació corresponent un cop finalitzada l’activitat a final de curs.

L’altra activitat aquàtica que s’ofereix és la de ‘Natació adaptada’, per a aquells alumnes que no poden desplaçar-se al Complex Esportiu la Vila i es poden beneficiar d’aquesta activitat al vas de la piscina del propi centre. Un cop a la setmana, des de les 9.30 fins les 13.00h, una monitora esportiva ofereix per a aquests alumnes una activitat aquàtica perquè puguin gaudir dels beneficis que ofereix el treball d’aspectes com flotació, respiració i mobilitat articular.

Els alumnes del CEE gaudeixen de les activitats esportives, tant aquàtiques com d’esport, als equipaments esportius municipals, i coneixen les instal·lacions adaptades per aquells que ho necessitin, en horari lectiu, assegurant que tots podran gaudir-lo i impartides per especialistes. Tot coordinat per personal tècnic i els referent de centre que assignen als programes.