Conserges, mantenidors i tècnics municipals es formen en gestió energètica dels equipaments

499

Conserges, mantenidors i tècnics responsables d’equipaments municipals reben, entre el 20 de juny i el 4 de juliol, una formació per millorar la gestió i conducció energètica de les instal·lacions. Es tracta d’aplicar mesures d’estalvi per tal d’evitar consums no útils, reduir la despesa econòmica i l’impacte ambiental associat. La formació dona compliment a l’acció 2.8 del Pla de Transició Energètica de Martorell.

El curs serà impartit pel formador Manel Rivero de l’empresa Intiam Ruai (Enginyeria i formació en energies renovables.) La durada total serà de 7 hores i mitja. Els dies 20, 27 i 28 de juny (torn matí de 9.30 a 12.00h o torn tarda de 15.30 a 18.00h).

Els conserges i mantenidors d’escoles i equipaments administratius faran el curs avui 20 de juny, en torn de matí o de tarda, i els dies 3 i 4 de juliol en torn de matí. El dia 28 de juny, de 12.30 a 14.30h, es farà una única sessió per als responsables d’equipaments. A l’octubre es farà una formació de dues hores per revisar l’efectivitat del pla de tancament.

Els dies 20 i 28 de juny i el dia 4 de juliol les sessions es duran a terme al Complex Educatiu. Les pràctiques es faran a dos tipus d’equipaments diferents: el dia 27 de juny al Complex Esportiu La Vila i el dia 3 de juliol a l’Escola José Echegaray.

A la sessió d’avui s’han establert les prioritats a l’hora de d’avançar cap a la transició energètica: reduir el consum, electrificar (convertir allò que és tèrmic a elèctric), descarbonitzar (eliminar el consum de combustibles fòssils com gas, carbó, petroli), i produir electricitat amb renovables.

També s’hi ha explicat que és molt important per a una bona gestió dels equipaments analitzar les dades de consum, estalviar (primer amb accions senzilles a cost zero i en segon lloc fent petites inversions en una regleta o un temportizador per exemple), després invertir en eficiència (bon aïllament i aparells elèctrics eficients com els LEDs) i per últim invertir en plaques solars.

La formació específica a conserges i responsables d’edificis està orientada a conscienciar sobre la importància de la bona gestió i conducció energètica dels equipaments públics. Així, es presentaran els consums globals de tots els edificis del municipi i, en particular, dels edificis més consumidors. Valoraran les corbes de consum diari i es proposaran mesures d’estalvi per a realitzar una correcta conducció energètica de l’edifici.

Aprendran a aplicar mesures d’estalvi en el tancament diari, els caps de setmana i vacances. Alhora, es calcularan els estalvis en cost d’energia i emissions, produïts per les mesures aplicades.

Les pràctiques estan encaminades a mesurar de manera directa tots els consums residuals i no necessaris, i com aplicar mesures correctores. Les sessions complementàries amb els responsables dels edificis tindran l’orientació especifica en la incidència de la gestió energètica i els estalvis que produeix una bona conducció de l’edifici.