L’Ajuntament de Martorell celebrarà el proper dilluns 22 de gener el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes i el primer de l’any 2024. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens, a partir de les 20.00h, i la podran seguir en directe a Ràdio Martorell a través del dial 91.2 FM i a l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-12-23).

2. Proposta de modificació del paràgraf tercer de l’article 9 dels estatuts de l’associació Grupo de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes (Moció de l’Alcaldia que es presenta en base a l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal). (EXP. 2072/2023).

3. Declaració institucional per a un alto al foc a Gaza i per la pau entre Israel i Palestina.

4. Moció sobre el finançament dels ens locals.

5. Moció en defensa de les infermeres i del sistema sanitari català.

B) Activitat de control

6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades del mes de desembre de 2023.

7. Dació de compte de les actes de les sessions del mes de novembre de la Junta de Govern Local.

8. Dació de compte dels nomenaments de personal eventual (EXP. 6301/2023).

9. Interpel·lacions.

10. Preguntes.

11. Precs.