L’Ajuntament de Martorell celebra aquest proper dilluns, 18 de març, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens, a partir de les 20.00h, i la podran seguir en directe a Ràdio Martorell a través del dial 91.2 FM i a l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (19-02-24).

2. Proposta d’aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Martorell 2023-2030. (exp. 1422/2024).

3. Proposta d’aprovació de l’increment retributiu complementari del 0,50 per cent del personal de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell, respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022 i amb efectes de l’1 de gener de 2023 (exp. 2318/2024).

4. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per donar suport a la pagesia.

5. Declaració institucional amb motiu del Dia Europeu en Record a les Víctimes del Terrorisme.

6. Moció que presenta el grup de Movem Martorell de suport al 8M Dia Internacional de les Dones 2024.

B) Activitat de control

7. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades del mes de febrer de 2024.

8. Dació de compte de les actes de la junta de govern local de les sessions del mes de febrer de 2024.

9. Interpel·lacions.

10. Preguntes.

11. Precs.