El CEM obre portes del jaciment de Santa Margarida i continua la campanya d’excavacions

2021
Portes obertes Santa Margarida

De l’11 al 29 de juliol, el Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) està desenvolupant la 41a campanya d’excavacions al jaciment de Santa Margarida. Aquest dijous, va tenir lloc la jornada de portes obertes i la presentació de l’estudi sobre les necròpolis d’aquest emplaçament arqueològic.

El treball de camp d’aquest 2022 s’ha concentrant en un sector a l’est de l’església de Santa Margarida, “on hi ha una extensa necròpolis medieval que podem situar al segle XII, segurament amb enterraments per sota del segle VI o VII”, comenta el vicepresident del CEM, Alfred Mauri. La prospecció de georadar de la zona i una excavació parcial prèvia van proporcionar proporcionen els indicis amb els quals han planificat la intervenció.

“Primer vam netejar la superfície per anar identificant les diferents coloracions i textures de la terra, a partir de les quals hem anat localitzant diferents sitges i identificant fosses de tombes, algunes en bon estat de conservació”, explica el vicepresident.

Alfred Mauri, vicepresident CEM

L’equip de treball està integrat pels membres del grup de recerca del CEM i vuit estudiants del Grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, amb el suport tècnic de la cooperativa Sistemes de Gestió de Patrimoni. En total unes 17 persones han configurat el grup de recerca.

Per als estudiants representa “familiaritzar-se amb el treball de camp que requereix de molta experiència per habituar-se a diferenciar les textures, duresa i composició de la terra per fer els descobriments. És una habilitat que s’assoleix amb l’experiència”, diu Mauri.

Alfred Mauri, vicepresident CEM

El treball de camp es complementa amb activitats de formació adreçades als participants a l’excavació. La primera setmana van comptar amb la que va oferir el Dr. Joan Carles Alay sobre arqueofutivisme, presentant el mètode Rocafort per a la perfilació criminològica d’autors d’actuacions delictives contra el patrimoni arqueològic.

Excavacions a Sant Genís de Rocafort

Les excavacions a Sant Genís de Rocafort es faran a partir del 10 d’octubre i fins el 28 o 29 del mateix mes, incloent una jornada de portes obertes i visita guiada a l’exposició, encara sense dates concretes.

En aquest cas es treballarà el sector nord, que té menys edificacions però amb alguns indicis d’estructures interessants, i que acabarien de completar l’excavació de tota la terrassa o nivell superior dels tres nivells en què s’articula el monestir”, avança.

Alfred Mauri, vicepresident CEM

El 2023 se centraran de ple en l’excavació de la plataforma inferior que volta el monestir per tots els costats. Les prospeccions de georadar fetes en aquesta zona fan intuir un gran potencial arqueològic, segons Alfred Mauri.

Exposició ‘CEM 50/40 arqueologia’ a La Caserna

El Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) està celebrant el 50è aniversari de la creació de l’entitat i els 40 anys d’excavacions programades als jaciments arqueològics de Santa Margarida i Sant Genís de Rocafort.

Al Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric La Caserna es pot visitar, del 2 de juliol al 18 de desembre l’exposició CEM 50/40 arqueologia. La mostra vol contribuir a descobrir la tasca que han dut a terme un seguit de persones per preservar i revalorar el patrimoni local.

L’espai expositiu combina els plafons amb vídeos per resseguir la història. Incorpora una petita escenografia del muntatge d’una excavació al camp mentre s’està fent, per aproximar el treball arqueològic al públic i, fins i tot, un petit apartat a l’entrada dedicat als infants.

L’horari d’estiu per veure la mostra és els dissabtes, diumenges i festius de 12.00 a 14.00h i tancada del 20 al 28 d’agost. L’horari de tardor -octubre, novembre i desembre- serà els divendres de 18.00 a 20.00h, dissabtes, diumenges i festius de 12.00 a 14.00h. El CEM preveu fer visites comentades un diumenge de cada mes. La primera està prevista per aquest diumenge, 24 de juliol.