El CGPJ suspendrà l’activitat dels jutjats de Martorell si el 30 d’abril no es resolen les deficiències a l’edifici

1006
Jutjat 1 Martorell
Jutjat 1 Martorell

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat comunicar a la Generalitat que, si el 30 d’abril no s’han solucionat les incidències que afecten els jutjats de Martorell, se suspendrà l’activitat en aquest partit. Segons el CGPJ, es tracta d’una mesura de prevenció de riscos laborals pels jutges que hi treballen.

Els dies 16 i 17 de febrer es va produir una filtració d’aigua a l’edifici d’habitatges del Solàrium que acull els jutjats de primera instància i instrucció números 1 i 6 de Martorell, la qual cosa va provocar la caiguda del fals sostre, tot provocant la interrupció de l’activitat judicial.

Aquesta incidència ha revelat un estat de deficiència “greu i intolerable que afecta els edificis de tots els jutjats del partit judicial”, segons conclou la Comissió Permanent dels diferents informes elaborats pels equips de prevenció de riscos laborals del CGPJ, el Departament de Justícia de la Generalitat, el cap d’operacions dels Bombers de la Regió d’Emergències Metropolitanes Sud de la Generalitat, i la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya.

L’informe d’Inspecció de Treball enumera una llista de deficiències que suposen infraccions de la legislació de seguretat i salut laboral, que inclouen incompliments en matèria d’evacuació d’edificis en cas d’incendi, i de prevenció d’incendis i mal estat de la instal·lació elèctrica.

L’acord explica que el CGPJ no és l’administració competent per establir les mesures corresponents de prevenció de riscos dels funcionaris, ni per decidir sobre l’obertura o clausura de les instal·lacions, però sí “per adoptar les mesures adequades per a la prevenció de riscos en relació amb els jutges”. D’aquesta manera, si en la data assenyalada per Inspecció de Treball, el 30 d’abril, no s’han solucionat les incidències més notables, se suspendrà l’activitat judicial i es disposarà el no accés dels jutges.

A més, el CGPJ requereix al Departament de Justícia de la Generalitat perquè l’informi sobre les mesures que s’adoptaran per solucionar aquestes deficiències, i comunica el seu acord a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut de la Carrera Judicial, a la Fiscalia General de l’Estat, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al president i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al fiscal superior de Catalunya i a la jutgessa degana dels jutjats de Martorell.