El Govern aprova els estatuts del Consorci de Formació Professional d’Automoció

666

El Govern ha aprovat els estatuts del Consorci de Formació Professional d’Automoció, integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Martorell i el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya. L’entitat contribuirà al desenvolupament dels professionals i les empreses d’aquest sector industrial.

El Consorci vetllarà perquè aquest centre públic de formació professional mantingui una cartera de serveis amb uns requeriments de qualitat òptims i en línia amb les necessitats del teixit empresarial. “L’entitat detectarà i determinarà les tendències dels nous perfils professionals i laborals d’acord amb les necessitats formatives del sector, promovent i divulgant les qualificacions més adequades”, ha dit la directora del Centre de Formació Professional d’Automoció, Teresa Casanovas.

També treballarà per “reforçar els vincles entre els sistemes formatiu i productiu, promourà l’acreditació de competències professionals entre les empreses i els treballadors, i impulsarà que la formació que s’imparteixi sigui certificable al llarg de la vida professional i laboral”, ha reblat.

Impuls de la cooperació al sector
“Atès que el Govern considera que l’automoció és un sector d’impuls de l’economia catalana i que la formació dels professionals d’aquest àmbit ha de ser una eina bàsica per a desenvolupar la competitivitat del sector, es determina que la figura d’un consorci és la que millor pot representar els tres consorciats per contribuir al desenvolupament dels professionals, empreses de l’automoció i altres sectors relacionats”, ha apuntat Teresa Casanovas.

Tenint en compte que el Consorci busca promoure la cooperació en aquest àmbit industrial, no es descarten possibles relacions amb d’altres actors públics o privats, a través de convenis de caràcter col·laboratiu-associatiu.

Està previst que el Consell de Govern del Consorci concentri les funcions de governança de l’entitat i que estigui integrat per la Generalitat, el clúster i l’Ajuntament de Martorell. Un dels membres del Consell de Govern del Consorci n’assumirà la presidència, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació. En paral·lel, es constituirà un Consell Social, que assumirà les funcions consultives, de participació del sector productiu, de planificació i deliberació i proposta de línies d’actuació al Consell de Govern. S’hi integraran la Generalitat, les organitzacions sindicals i patronals més representatives del país, i experts del sector de l’automoció.

El Consorci es constituirà i posarà en marxa quan l’Ajuntament de Martorell i el Clúster de la Indústria de l’Automoció aprovin els estatuts de l’entitat, a través dels seus respectius òrgans de govern.