El MITMA, la Generalitat i l’Arc Metropolità signen un protocol per construir habitatge social

1539

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), la Generalitat de Catalunya i l’Arc Metropolità impulsaran conjuntament la construcció de més habitatge de lloguer social o assequible als municipis de l’Arc, entre ells Martorell. Així s’ha acordat al protocol que aquest matí han signat la ministra Raquel Sánchez, la presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés i el Secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala. A l’acte hi ha assistit l’alcalde Xavier Fonollosa, com a vicepresident de l’Associació de l’Arc Metropolità.

L’acord estableix que els ajuntaments, en coordinació amb la Generalitat, posaran a disposició el sòl on s’ubicarien les promocions i informaran el Ministeri sobre el cost que implica construir els habitatges. El MITMA, per la seva part, farà aportacions econòmiques que es concretaran amb convenis posteriors vinculats a cada projecte als 9 municipis que formen l’Arc Metropolità: Martorell, Granollers, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

L’alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’Arc Metropolità, Marta Farrés, ha remarcat que “l’acord mostra la disposició del Ministeri i la Generalitat per buscar consens i ajudar els ajuntaments que formem part de l’Arc a trobar solucions. I és que fer polítiques públiques d’habitatge vol dir combatre les desigualtats i donar a la ciutadania una vida més digna, una vida de qualitat en un habitatge públic”.

La ministra, Raquel Sánchez, ha remarcat que “valoro especialment l’esforç fet per posar-vos d’acord, que és la millor mostra de la política útil que es practica des dels ajuntaments”. Amb aquest acord, ha comentat la ministra, “iniciem el primer pas per a construir 1.500 habitatges de lloguer assequible, que s’edificaran preferentment en sòl públic” i ha explicat que el Ministeri farà una aportació de “5,3 milions d’euros, amb la previsió que aquesta assignació es prorrogui els propers anys”. Per tant, s’anirien ampliant a mesura que avanci la construcció d’habitatges.

Per la seva part el Secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala, ha agraït “el diàleg tant del ministeri com dels ajuntaments”, en el sentit que contribuiran a avançar en aquest àmbit. “Les polítiques públiques d’habitatge estan a la primera línia debat polític però encara no estan a la primera línia pressupostaria”, ha comentat.

Amb el protocol es vol contribuir a donar resposta a les necessitats actuals en matèria d’habitatge. Segons els estudis del MITMA, l’Arc Metropolità és un dels àmbits territorials on existeix un desajust acusat entre l’evolució dels preus de l’habitatge i les possibilitats d’accedir-hi, en un context on l’oferta assequible és insuficient per atendre la demanda. Precisament l’habitatge és una de les principals línies de treball de l’Associació de l’Arc, que ha prioritzat actuacions que sumarien uns 1.500 nous pisos als seus municipis. L’objectiu del Protocol signat avui és col·laborar a fer-los possibles.

L’acord s’emmarca en les polítiques que tant el MITMA com la Generalitat i els Ajuntaments estan impulsant en matèria d’habitatge. Així, entre d’altres qüestions, el Ministeri està desenvolupant el “Plan de Viviendas para el alquiler asequible”, per augmentar els habitatges destinats a persones amb ingressos limitats en aquells àmbits en què el mercat estigui específicament tensionat. Per la seva part, dins les accions per a la construcció de pisos, la Generalitat fomenta diferents programes i l’Arc Metropolità té en facilitar l’accés a l’habitatge als seus municipis una de les seves màximes prioritats.

Per tal d’avançar en el compliment del Protocol, es contempla la creació d’una Comissió de Seguiment amb representants de cadascuna de les parts. Està previst que a la primera reunió de la Comissió, que hauria de celebrar-se en un termini màxim de tres mesos, Generalitat i Arc Metropolità presentin la relació de sòls de titularitat municipal que dins el seu àmbit estarien qualificats com a residencials o dotacionals per a ús d’habitatge.

El protocol signat avui està en la línia dels acords signats pel Ministeri per a la construcció d’habitatge amb l’Àrea Metropolitana i amb l’Ajuntament de Barcelona.