El PTT oferta nous cursos en fabricació mecànica i auxiliar de vendes

542
Alumnes PFI-PTT

El Pla de Transició al Treball (PTT) incorporarà properament dos nous cursos que formen part del Programa de Formació i Inserció (PFI), adreçats a joves. Estan relacionats amb la fabricació mecànica i les instal·lacions electròniques d’una banda, i d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic de l’altra. S’ofertaran 33 places, i el període d’inscripcions per optar a una d’elles serà del 2 al 12 de maig d’enguany, de manera presencial, al Complex Educatiu.

El PFI s’adreça a joves de 16 a 21 anys que no hagin assolit l’ESO i que no tinguin cap titulació específica. Dolors Caro, tutora del curs d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic, explica que les dues formacions es despleguen “al llarg d’un curs acadèmic”, i que permeten als alumnes “l’obtenció d’una titulació que implica un certificat professional de nivell 1, per accedir de manera directa al món laboral o per continuar estudiant”.

Quant al perfil d’auxiliar en fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, s’oferten 16 places -una d’elles es reserva, si s’escau, per a una persona amb necessitats educatives especials-. Caro explica que els alumnes aprendran, de la mà de la tutora Montserrat Boix, “a fer operacions de fabricació mecànica, muntatge i soldadura, coneixeran els equipaments elèctrics i domòtics bàsics. En definitiva, es prepararan per al manteniment de maquinària elèctrica i mecànica dins les empreses”.

Dolors Caro, tutora del PFI

El curs d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic l’impartirà Dolors Caro, i pretén “que els alumnes adquireixin eines de comunicació suficients per atendre a nivell bàsic a clients en l’àmbit comercial, tant a nivell de botigues com d’empreses o atenció al públic”. A més, faran aprenentatge de les tècniques administratives bàsiques -facturació, generació d’albarans, estratègies de comptabilitat, etc-.

Dolors Caro, tutora del PFI

La tutora afegeix que, en tots dos cursos, s’ofereix formació en centres de treball i prevenció en riscos laborals, i que el sistema d’aprenentatge té tres fases: el treball a les aules, la realització de projectes amb l’entorn i una formació de 180 hores a empreses.

Caro detalla que “a l’aula formarem grups reduïts, que permeten una atenció més personalitzada per conèixer millor als alumnes i fer una atenció més específica”. Quant al segon àmbit, destaca que “no som grup bombolla aïllat del món exterior. Per això, la formació és dinàmica i implica la relació de l’escola amb les empreses i serveis de la zona”. I finalment, destaca “la realització de 180 hores de pràctiques en empreses del voltant”.

Dolors Caro, tutora del PFI

Tots els joves que compleixin els requisits indicats i que estiguin interessats en participar d’alguna d’aquestes dues formacions del PFI, hauran de fer la preinscripció de manera presencial al Complex Educatiu (carrer de Josep Tarradellas, 11) entre el 2 i el 12 de maig.

Dolors Caro, tutora del PFI

Per a més informació referida a aquests cursos, es pot contactar amb el PTT a través del número de telèfon 93 775 25 38, i també en el PDF adjunt.

INFORMACIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)