El SEM apropa el 061 Salut Respon a les persones sordes a Catalunya

145

Des del passat mes de març, les persones sordes disposen de l’opció de contactar directament al 061 Salut Respon mitjançant un servei de vídeotrucada atès per intèrprets en llengua de signes. Aquesta nova funcionalitat, disponible a través de la nova versió de l’APP del 061, ofereix una millor accessibilitat al sistema de salut a un col·lectiu de prop de 35.000 persones sordes a Catalunya.

Es tracta d’un servei pioner a l’Estat espanyol en línia amb l’objectiu d’assolir una major equitat del Sistema de Públic de Salut. “Des del 061 Salut Respon hem estat treballant intensament en aquest projecte per tal de poder trencar barreres i fer que el nostre servei al ciutadà sigui accessible també per al col·lectiu de persones sordes”, ha explicat Núria Torres, cap del 061 Salut Respon. A més d’aquesta funcionalitat, la nova versió de l’app 061 Salut Respon incorpora altres novetats amb l’objectiu d’oferir un ventall més ampli d’opcions al ciutadà a l’hora de consultar informació, com són la inclusió d’un xatbot i d’un apartat de Preguntes Freqüents (FAQs) sobre la COVID-19 i altres qüestions sanitàries.

El 061 Salut Respon és un servei multicanal que dóna resposta als ciutadans tant davant d’una emergència sanitària com davant de consultes sanitàries no urgents o relacionades amb tràmits administratius relacionats amb el sistema sanitari. Actualment, el 061 rep entre 12.000 i 15.000 consultes diàries de ciutadans a través de diferents canals, majoritàriament trucades telefòniques, però també mitjançant el xat de l’app o el correu electrònic.

Més informació