El Servei Local de Català de Martorell obre la matrícula de 10 cursos presencials

797
5è Dictat Català de Martorell

El Servei Local de Català (SLC) de Martorell, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ofereix 10 cursos presencials de català, a banda de dos de modalitat combinada. Les inscripcions es podran fer a partir del 9 de desembre al Complex Educatiu Torrent de LLops. Tots els cursos tenen una durada de 45 hores, començaran a partir del 8 de gener i s’acabaran el 26 de març.

Pel que fa als cursos presencials, n’hi haurà cinc de continuïtat i cinc que s’oferiran de bell nou. Els cursos nous seran dos Inicials: un els dilluns i dimecres, de 15.15 a 17.15h, i un altre els dimarts i dijous, d’11.30 a 13.30h. També s’oferiran tres Bàsics 1 en diferents franges horàries: dilluns i dimecres, d’11.30 a 13.30h, dimarts i dijous, de 9.15 a 11.15h, i dimarts i dijous, d’11.30 a 13.30h. Tots ells són per començar des de zero, si bé l’Inicial és gratuït i està pensat per a persones la llengua primera de les quals no és romànica.

Quant als cursos de continuïtat, que provenen d’un curs obert a finals de setembre, mantenen els horaris dels que els van precedir i s’hi poden apuntar persones que acreditin la capacitat per començar-los. Dos d’aquests cursos seran Bàsics 2: el de dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15h, i el de dilluns i dimecres, de 17.45 a 19.45h. Pel que fa a cursos més avançats, l’Elemental 2 s’impartirà els dimarts i dijous, de 17.45 a 19.45h, l’Intermedi 2 els dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15h i el Suficiència 2 serà els dimarts i dijous, de 9.15 a 11.15h. Tot plegat suposa una oferta màxima de 250 places, atès que cada grup pot donar cabuda a 25 persones.

Andreu González, responsable Servei Local de Català

Pel que fa a la modalitat combinada Parla.cat, hi haurà la possibilitat de cursar dos nivells escrits, Intermedi 2 i Suficiència 2. Aquests cursos es fan en un entorn virtual, Parla.cat, amb l’ajuda d’una tutora, i l’aprenentatge es combina amb unes sessions presencials per treballar especialment les tasques més orals.

En els cursos presencials, el CPNL expedirà un certificat d’assistència i assoliment a l’alumnat que, a més d’haver assistit al 75% de les classes del curs, superi les activitats d’avaluació. El certificat d’assistència el rebran els alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75% de les classes.

Al preu oficial dels cursos s’hi poden aplicar descomptes del 50% (jubilats, pensionistes, famílies nombroses generals, famílies monoparentals generals i persones amb discapacitat) o del 70% (aturats, persones en situació de precarietat, famílies nombroses especials i famílies monoparentals de categoria especial) si s’acrediten documentalment les condicions per ser-ne beneficiaris.

Com ja es va fer durant el curs 2018-2019, en aquest 2019-2020 l’alumnat que cursi el Bàsic 1 i el Bàsic 2 també podrà gaudir de la matrícula gratuïta del curs Bàsic 3. Per tant, s’incentiva la continuïtat de l’aprenentatge i l’obtenció d’un nivell de coneixements (el títol homologat A2).

Inscripcions

Les inscripcions es podran fer a partir del 9 de desembre, de 10.00 a 13.00h, al Servei Local de Català (Complex Educatiu, c/ de Josep Tarradellas, 11), i els dimarts, de 16.00 a 18.00h. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 775 25 38 o bé escriure a l’adreça electrònica martorell@cpnl.cat.