Els Serveis Socials expliquen els programes locals d’atenció a dependents i cuidadors

980
Conferència 'Cuidar-te per cuidar', amb els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell disposa de diversos recursos per atendre situacions de dependència a través dels seus Serveis Socials Bàsics, com ara el Programa Individual d’Atenció (PIA) o els programes de suport als cuidadors, d’arranjaments a la llar i el Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSEAM). Aquests serveis van ser explicats divendres al Complex Educatiu Torrent de Llops en una xerrada del cap de Benestar Social, Xavier Tort, i la responsable del Servei d’Atenció a la Dependència, Míriam Sancho. L’acte va apropar a la ciutadania les eines disponibles a Martorell per atendre dependents i cuidadors des del canvi legislatiu impulsat l’any 2006.

L’aplicació de la Llei 39/2006 de la Dependència va significar un abans i un després en el model d’atenció a malalts i cuidadors. Si anteriorment aquests casos es cobrien en l’àmbit privat i familiar, la nova legislació reconeixia que les administracions havien de donar-ne resposta com a una obligació col·lectiva i impulsaven la creació d’un circuit d’atenció i la implementació de diversos programes. L’objectiu és el de millorar la qualitat de vida de persones en situació d’envelliment i problemes d’autonomia personal, malaltia o discapacitat de tipus físic, psíquic, sensorial i/o mental i dels seus cuidadors.

Míriam Sancho va explicar que “es desplega un circuit bàsic d’atenció que inicia un equip de valoració específic de la Generalitat de Catalunya”, i Xavier Tort va afegir que “serveix per a valorar el grau d’afectació de la persona dependent. Un cop fet el reconeixement, els Serveis Socials Bàsics intervenen per oferir al malalt i cuidadors els recursos més adequats”.

El Programa Individual d’Atenció (PIA)

L’Ajuntament de Martorell tracta uns 400 expedients oberts de dependència, i disposa d’un Programa Individual d’Atenció (PIA) que “prioritza el manteniment de la persona a la llar si les condicions són adequades. També informa, orienta i assessora per prendre la decisió més òptima vers la situació de dependència que es planteja i finalment respecta la decisió del propi dependent i/o la família per al recurs o prestació acordada”, segons va detallar Sancho.

Programes de descans i d’ajuda mútua per a cuidadors

En paral·lel, els Serveis Socials Bàsics disposen d’altres programes, com “el de suport a les persones cuidadores, que consisteix en facilitar-los un descans. Durant un periode de l’any, l’Ajuntament ofereix la possibilitat que la persona dependent pugui ingressar en una residència per a que el cuidador tingui un temps de descans. És un fet molt important per a que estigui bé, ja que poden ser processos relativament llargs i comporten un gran desgast emocional”, explica Tort.

Un altre servei disponible és el Grup de Suport Emocional i d’Ajuda Mútua (GSEAM). Es tracta “d’un grup de suport entre cuidadors, que serveix per assimilar les necessitats que tenen i ajudar-se entre ells”. També té la finalitat de “reconèixer no només els drets de la persona dependent, sinó també els del cuidador, una persona que cal que estigui bé per poder cuidar”, emfasitzava Tort.

Sancho va detallar també “el programa d’arranjaments de la Diputació de Barcelona. És bianual i es duu a terme a través de visites al domicili per avaluar les barreres arquitectòniques existents a la llar i fer les reformes que calguin”.

Col·laboració entre el consistori i l’AMA

L’acte l’organitzava l’Associació de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Martorell (AMA), amb la col·laboració de l’Ajuntament. La regidora de Benestar Social i Joventut, Cristina Dalmau, va presidir la sessió, a la que hi van assistir una cinquantena de persones. A la part final, es va obrir un torn d’intervencions per a que el públic consultés els principals dubtes al voltant de les situacions de dependència.