Funes: “No està demostrat que deures i exàmens serveixin als nostres fills per a aprendre”

1330

L’educador, periodista i psicòleg, Jaume Funes, va visitar aquest dijous l’escola Els Convents, convidat per l’Associació de Mares i Pares, per plantejar la xerrada Com ajudem a aprendre als nostres fills? Funes qüestiona el paper dels deures i dels exàmens, i reivindica que l’escola i els seus professionals han de prioritzar un ensenyament més interactiu i menys avaluador per millorar els coneixements de l’alumnat i formar persones. Una quarantena de pares i mares van escoltar els seus raonaments.

Funes explica aquests continguts en el seu llibre Cal fer deures? Pares i mares que ajuden a aprendre, en el que reclama un canvi inevitable, tant en la relació de pares i mares amb l’escola com en la manera d’ensenyar. Un enfocament que generi estímuls en els alumnes, per tal que siguin actius i implicats en saber, i que com a resultat final els permeti formar-se com a persones més que no pas com a individus amb un bon currículum acadèmic.

Descobrir i experimentar en lloc d’avaluar
L’educador qüestiona “la manera d’aprendre que van tenir els actuals pares i mares, basada en la memorística per aprovar exàmens, que no serveix, ja que moltes coses les han oblidat. També posa en dubte “els deures, que no està comprovat que serveixin. Corresponen a una escola passada de voltes. A més, acostumen a generar conflictes familiars: pares i mares han d’ajudar a resoldre’ls en les poques hores diàries que comparteixen amb els fills”.

En el seu lloc, l’autor aposta per “un sistema que faci que l’alumne aprengui descobrint i experimentant, i basat en el treball conjunt, tant a l’escola com a casa, fent tasques que els despertin la curiositat, i introduint les eines que tant utilitzen, com la tablet o l’instagram”. Pel què fa al paper dels professors, Funes creu que “són persones clau en l’ensenyament dels fills, que solen rebre cops per totes bandes, i que han d’adaptar-se constantment a les inquietuds dels joves i ajudar a activar-los i estimular-los per a que no els venguin cap moto”.

En la mateixa línia, l’autor critica els constants canvis legislatius en matèria d’ensenyament i el seu enfocament conservador. “Hem caigut a l’extrem màxim de la LOGSE amb les revàlides: és tornar a l’escola dels anys 60 del segle passat. Té poc sentit fer exàmens periòdics, l’avaluació ha de ser immediata, permanent”, ha clos.