Ja es pot sol·licitar l’ajut de transport públic per a joves estudiants

2934

L’Ajuntament ha posat en marxa la nova subvenció al transport per als joves, d’entre 16 i 25 anys, que cursin estudis reglats post-obligatoris a un centre de fora del poble i facin servir el transport públic per arribar-hi. La subvenció consisteix en el 50% del cost final de qualsevol títol de transport adquirit, que sigui personal i intransferible.

L’ajuda es rebrà en un període màxim de 10 dies en el número de compte bancari que indiqui el sol·licitant, cada cop que es presenti un títol de transport. La quantia d’aquesta subvenció equipararà el preu del transport a Martorell amb el de qualsevol municipi de zona 1.

Fa temps que l’Ajuntament reclama la posada en marxa de manera definitiva de la T-Mobilitat, el nou sistema que farà que es pagui per quilòmetres recorreguts i per freqüència d’ús, generant tarifes més justes.

Mentre no es desencalli aquesta activació, l’Ajuntament de Martorell ha decidit aplicar aquesta mesura correctora d’ajuda als joves, per compensar el greuge comparatiu que ara mateix pateix Martorell amb altres poblacions veïnes de l’Àrea Metropolitana, remarca l’alcalde Xavier Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Tota la informació per sol·licitar aquest ajut, així com els documents a aportar es pot consultar al següent enllaç al web www.martorell.cat.

Com sol·licitar el tràmit

– Per Internet, a través de la seu electrònica del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAPM).

– Presencial a les Oficines d’atenció al ciutadà del PMSAPM: Centre Integral d’Esport i Salut (CIES) (carrer Gelida s/n), Oficines del Patronat (plaça de la Vila, 27), Complex Esportiu La Vila (carrer Mestres Gomila i Reniu, 1) i Complex Educatiu (carrer Josep Tarradelles, 11).

Documentació que cal aportar

Formulari de sol·licitud.

– Declaració responsable del compliment dels requisits i de les obligacions establerts a les bases.

-Document d’identificació (NIF/NIE).

-Justificant de matriculació en el centre de formació dels estudis post-obligatoris que estigui cursant la persona sol·licitant.

– El títol de transport adquirit (ha de tenir data posterior a la convocatòria 25 de març de 2022).

Tràmit pas a pas

-Presentar la sol·licitud i la documentació requerida.

-Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que la persona sol·licitant compleix els requisits indicats a les bases i que s’ha presentat en el termini establert.

-El Consell Rector del Patronat resoldrà l’atorgament de les subvencions.

Bases reguladores