L’ACA incrementa el cabal de sortida de la presa de la Baells per millorar la qualitat del riu Llobregat

1203
Pont del Diable
Pont del Diable

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està duent a terme al llarg del dia d’avui diverses maniobres per estudiar els beneficis dels cabals generadors a la presa de la Baells, al Berguedà. Aquestes actuacions consisteixen en incrementar, gradualment, la sortida d’aigua de la presa i reproduir, de manera controlada, una crescuda del riu, amb l’objectiu d’analitzar els seus efectes sobre la qualitat dels hàbitats de peixos, la morfologia del llit del riu i la capacitat d’arrossegar sediments i restes de vegetació que estan a la llera fluvial.

Aquest tipus d’actuacions, contemplades en la planificació hidrològica catalana vigent (2016-2021), es fa sempre que les condicions ho permeten. Avui, l’embassament de la Baells està gairebé al 89% de la seva capacitat, amb 97 hm3, garantint amb aquests volums totes les demandes per als propers mesos. Durant la tardor de 2019 es va efectuar una maniobra de cabals generadors des de la presa, injectant sediments aigua avall de la presa per veure el seu transport durant l’avinguda i els seus beneficis per a la hidromorfologia del riu. Les maniobres s’aprofitaran també per fer una sèrie de comprovacions tècniques als òrgans de desguàs de la presa per optimitzar la seva maniobrabilitat.

El cabal que s’allibera des de la presa passa, de manera gradual, dels 3,5 m3/s a un cabal màxim de 50 m3/s durant menys de 24 hores. Després de mantenir aquest valor màxim durant unes hores, es retornarà progressivament al seu cabal habitual. El cabal alliberat és superior a l’habitual però dins dels llindars de normalitat.