L’Ajuntament convoca el Ple Municipal d’octubre per a aquest dilluns

2796

El proper dilluns l’Ajuntament de Martorell celebrarà el Ple Municipal ordinari corresponent al mes d’octubre de 2023. La sessió tindrà lloc, com és habitual, a la sala de plens de la Casa de la Vila, a partir de les 20.00h. Ràdio Martorell la retransmetrà en directe i es podrà seguir al 91.2 FM i en streaming.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-09- 23).

2. Proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2024 (exp. 5619/2023).

3. Proposta d’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2022. (exp. 3315/2023).

4. Proposta de nomenament del/de la representant municipal en el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (exp. 4849/2023).

5. Proposta d’aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Martorell (exp. 820/2021).

B) Activitat de control

6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades del mes de setembre de 2023.

7. Dació de compte de les actes de les sessions del mes de juliol de la Junta de Govern Local.

8. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2020, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 3002/2023).

9. Dació de compte dels nomenaments de personal eventual. (exp. 6301/2023).

10.Interpel·lacions.

11.Preguntes.

12.Precs.