L’Ajuntament de Martorell estudiarà possibles ajudes econòmiques perquè els alumnes de 3r i 4t d’ESO estudiïn anglès a Irlanda o al Regne Unit. El darrer Ple va aprovar per unanimitat una moció que insta a fer un estudi de viabilitat, atenent a la importància en l’aprenentatge de la llengua anglesa a tots nivells.

“La interlocució amb població nativa anglesa ajuda molt a millorar L’aprenentatge de l’idioma, sobretot parlat. Una de les millors maneres és enviar els infants a estudiar anglès a Irlanda o al Regne Unit el temps suficient per a que puguin parlar-lo”, deia l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, en el debat de la moció.

Entenent l’elevat cost d’enviar els fills a aquests països per a aprendre l’idioma, el govern local vol calibrar quin és el cost, quants diners es podrien destinar, quin percentatge de l’estada es podria arribar a subvencionar i quants infants -dels 783 alumnes que actualment cursen 3r i 4t d’ESO a Martorell- se’n podrien beneficiar cada any.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

La moció argumenta que el coneixement de l’anglès és “cada cop més important per als alumnes”, que els que l’aprenguin “tindran més avantatge en la seva educació i futur” i que l’anglès “és l’idioma més parlat al món, una de les llengües més importants als negocis i la principal per a la comunicació global a Internet”. El portaveu de Ciutadans, Juan José Pérez, ho detallava en la lectura de la moció, presentada conjuntament amb Junts per Martorell.

Juan José Pérez, regidor de Ciutadans

La regidora d’Educació, Soleda Rosende, destacava que la moció “va molt en la línia de l’equip de govern i de la seva aposta per l’educació a Martorell”, posant com a exemple “l’Educa 360, un programa universal, inclusiu i gratuït per tots els alumnes per seguir apostant per millorar les oportunitats educatives al municipi”.

Soledad Rosende, regidora d'Educació

La resta de grups van secundar la moció. Des del PSC, la regidora Manoli Franco deia que “malgrat que el nivell d’anglès dels alumnes catalans està per sobre de la mitjana espanyola, encara estem per sota dels estàndards europeus” i apuntava que “cal fer un salt endavant, perquè les diferències en el seu coneixement a les aules són molt evidents i, a sobre, les classes particulars d’anglès solen ser les més cares”.

Manoli Franco, regidora del PSC

També s’hi va posicionar a favor la regidora Laura Ruiz. Tot i això, matisava que calia “explorar les ajudes que ja existeixen per part d’altres administracions” i proposava “que estaria bé impulsar també l’aprenentatge d’altres idiomes, com l’àrab o el xinès”.

Laura Ruiz, regidora de Movem

“L’aprenentatge d’altres llengües encara és un privilegi al que només es pot accedir amb recursos econòmics adequats. Administracions com l’Ajuntament tenen el deure d’ajudar les famílies més desfavorides a que els seus fills tinguin oportunitats d’aprendre nous idiomes per enriquir-se i tenir més oportunitats”, deia el regidor d’ERC, Víctor de León.

Víctor de León, regidor d'ERC

A partir d’ara, l’Ajuntament farà un estudi de viabilitat per subvenbcionar en tot o en part el cost de cursos d’anglès, especialment parlat, que inclogui estades i viatge al Regne Unit i Irlanda per als alumnes de 3r i 4t d’ESO de Martorell.