Les cooperatives escolars sol·liciten el NIF i coneixen els seus padrins al Molí Empresa

564

Els alumnes de 5è de Primària de les escoles José Echegaray, Mercè Rodoreda i Lola Anglada, participants enguany en el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola, han visitat el Centre de Promoció Econòmica Molí Empresa de l’Ajuntament de Martorell per sol·licitar el NIF de les seves cooperatives i conèixer a les empreses que actuaran com a padrins de les diferents cooperatives escolars aquest curs.

Aquest curs 2015-2016, Martorell participa en aquest innovador projecte impulsat per la Diputació de Barcelona amb tres escoles del municipi i amb la creació d’un total de 7 cooperatives escolars, que han escollit els seus noms i han creat els seus logotips. L’Escola José Echegaray participa aquest curs amb les cooperatives Ric-Rac i Profema, l’Escola Mercè Rodoreda amb Rodo-Eco, Art Express i RodoCrea. Reciclan i Lola Crafts són els noms escollits per les cooperatives de l’Escola Lola Anglada, que participa per primer any en el projecte.

Visita al Centre de Promoció Econòmica
Durant aquest mes els nens i nenes que formen part de les set cooperatives han visitat les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner per realitzar la sol·licitud del NIF i registrar les seves cooperatives al Molí Empresa. En aquesta visita els representants de cadascuna de les cooperatives escolars han tramitat la sol·licitud del NIF amb la cap del departament Carme Moles i la tècnica d’empresa i suport a l’emprenedoria Sandra Alarcón.

Els alumnes abans de demanar el NIF han hagut de preparar tota la documentació relativa a la petició i han creat els estatuts, l’acta de constitució, la fitxa de cooperativista, finalment han omplert una sol·licitud adaptada per aconseguir el carnet que valida la seva cooperativa i els adjudica un número de NIF.

Els representants legals escollits en votació pels mateixos companys han signat la constitució de les cooperatives i el proper pas serà definir els productes que han d’elaborar per posar a la venda.

Durant aquestes jornades els alumnes han pogut visitar les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica, el viver d’empreses Molí Empresa i conèixer a les empreses que enguany realitzaran de padrins de les diferents cooperatives del projecte.

Moonwine, Cultius Cal Mas i OTEM2000 apadrinen a les cooperatives

Aquest curs tres empreses de Martorell seran els padrins de les cooperatives de Cultura Emprenedora a l’Escola i al llarg del projecte guiaran i recolzaran als alumnes empresarialment en els possibles dubtes que puguin sorgir. Aprofitant la visita de les diferents escoles al Centre els padrins seleccionats han realitzat una petita presentació de la seva empresa a les cooperatives que apadrinen i d’aquesta manera s’han pogut conèixer.

L’empresa Export Moonwine apadrina a les cooperatives Ric-Rac i Profema de l’escola José Echegaray, l’empresa Cultius Cal Mas apadrina a Rodo-Eco, Art Express i RodoCrea cooperatives de l’Escola Mercè Rodoreda i finalment l’empresa OTEM2000 apadrina a Reciclan i Lola Crafts de l’Escola Lola Anglada.

Un cop escollits els noms i constituïdes les seves cooperatives, el següent pas dels alumnes és treballar en el disseny dels logotips i les propostes pels seus productes.

Cultura Emprenedora a l’Escola
Cultura Emprenedora a l’Escola, està impulsat per la Diputació de Barcelona i a Martorell el projecte està executat per les regidories de Promoció Econòmica i d’Ensenyament de l’Ajuntament, amb l’objectiu de fomentar les competències i els valors de l’emprenedoria a través de la creació i la gestió d’una cooperativa a l’escola.