L’Espai Jove difon la campanya ‘Mou-te per plaer!’ amb motiu del Dia contra la Sida

877

L’1 de desembre és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida i la Regidoria de Joventut se suma a la campanya ‘Mou-te per plaer!’ del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb la intenció de promoure hàbits i pràctiques sexuals saludables. L’Espai Jove Punt Nord donarà a conèixer aquesta iniciativa als instituts de Martorell.

Des del 1987, cada 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida, l’anomenada gran pandèmia de finals del segle XX. Tot i que les xifres disponibles apunten que el ritme global de contagi s’està reduint, es calcula que hi ha unes 600 noves infeccions cada any a Catalunya.

En l’àmbit comarcal, com és habitual des de fa alguns anys, el Servei Comarcal de Joventut aprofita aquesta data per promoure hàbits i pràctiques sexuals saludables entre les persones joves del Baix Llobregat, a través de la campanya ‘Mou-te per plaer’.

Ateses les dades disponibles, que els últims temps apuntaven a un increment del contagi d’algunes infeccions de transmissió sexual, s’aposta per fer pedagogia, mantenint el compromís en les actuacions de sensibilització i difonent contingut divulgatiu sobre la matèria, explica el tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Martorell, Manel Cortés.

Manel Cortés, tècnic de Joventut Ajuntament

‘Mou-te per plaer’ estrena imatge, dissenyada per la Maria Alburquerque Gabardós durant la seva col·laboració com a Jove en Pràctiques (2019) al Consell Comarcal. S’han distribuït més de 3.600 preservatius a Punts d’Informació Juvenil del territori perquè arribin a la població jove i es minimitzin, així, les pràctiques sexuals de risc. A més, s’ha divulgat material difós a través de les xarxes.

Recursos

Jove.Cat és un espai web gestionat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que posa a disposició de les persones joves informació i recursos per respondre de manera generalista dubtes i inquietuds sobre tota mena de temàtiques. Entre elles, les que puguin sorgir-los-hi en l’àmbit de la salut i les relacions sexoafectives.

Sexe Joves és el portal web Canal Salut, gestionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, compta amb un apartat específic sobre afectivitat i sexualitat pensat amb perspectiva juvenil. En aquest espai, s’hi poden trobar definicions i explicacions senzilles sobre l’enamorament, l’atracció, l’autoestima i també la sexualitat i el comportament sexual.

#TagJoventut, l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, ofereix un espai de concentració de recursos per parlar amb joves sobre la SIDA i altres ITS. Aquestes propostes poden ser d’utilitat per enfocar accions adreçades a prevenir la infecció per VIH entre el jovent i per a promoure’n la salut afectiva sexual.

El Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) és un servei d’atenció específica als adolescents i joves, gratuït, confidencial i preservant el màxim anonimat possible. El CJAS és un centre acreditat pel Catsalut de caràcter preventiu-educatiu i assistencial, de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que atén i acompanya els joves i el seu entorn en el procés de creixement per afavorir la vivència d’una sexualitat positiva i responsable. Al seu web s’hi poden trobar materials informatius i de sensibilització sobre diferents temàtiques, entre elles, amb relació amb les ITS.

Més informació