L’Oficina Local d’Habitatge ajuda a tramitar les prestacions per al pagament del lloguer

1491

L’Ajuntament de Martorell, a través de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), ajuda a tramitar les prestacions a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

Per a les prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics, en règim de concurrència competitiva, s’hi poden acollir:

Persones arrendatàries d’un habitatge que l’any 2014 hagin estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència especial regulades a la convocatòria extraordinària adreçada a persones amb situació d’atur de llarga durada. El termini clou el 29 de maig de 2015.

Arrendataris que hagin estat beneficiaris de la prestació econòmica d’urgència especial adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària. El termini clou el 29 de maig de 2015.

Persones titulars de contractes de lloguer o excepcionalment d’un contracte de sotsarrendament legal i consentit, de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, obtinguts a partir de l’1 de novembre de 2014 a través de les Borses de mediació per al lloguer social o d’habitatges gestionats per administracions i entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge; o per entitats sense ànim de lucre. El termini clou el dia 30 d’octubre de 2015.

La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Martorell, Sira Sanz, ha remarcat que “aquestes prestacions es destinen exclusivament a persones amb dificultats per pagar el lloguer que compleixin els requisits, en cap cas a persones amb càrregues hipotecàries”.

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer o per a persones desnonades, per als mateixos mesos. El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d’Emancipació per les mateixes mensualitats de l’any. Altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.