Martorell, un dels 202 municipis catalans en fase de preemergència per sequera

844

Martorell és un dels 202 municipis catalans afectats pel nou escenari de preemergència hídrica decretat per la Generalitat. A causa de la sequera, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar la setmana passada un decret per establir la preemergència, vigent des d’avui dimecres. L’Ajuntament ja treballa per aplicar mesures d’estalvi d’aigua per al reg a parcs i jardins, en el subministrament a les fonts ornamentals i a la neteja de la via pública, i estudis possibles nous escenaris.

La preemergència es considera un pas previ de l’ACA per a la declaració de l’emergència per sequera. L’objectiu és el d’apel·lar a l’estalvi i allunyar l’impacte de les mesures més restrictives. Les mesures que s’hauran d’aplicar són de diferents tipologies: de caràcter general, de gestió, específiques i d’estalvi.

Quant a les referides a les activitats urbanes, són l’establiment d’una dotació màxima de 210 litres per habitant i dia, una reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals que s’hi destinen per aigües regenerades; la reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials i en els recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg) i del 30% en els usos ramaders.

Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes, que es farà gota a gota o en regadora). Es prohibeix el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable, i s’estableixen limitacions a l’ompliment i reomplert de piscines.

Mesures locals per seguir estalviant aigua

L’Ajuntament ja aplica diferents mesures decretades davant la sequera per tal de seguir estalviant aigua. Per exemple, manté parat el reg, excepte el de supervivència per a l’arbrat i les plantes, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable gràcies al sistema de gota a gota. Quant a les fonts ornamentals, s’han deixat d’omplir d’aigua.

Martorell, amb les millors dades d’ús d’aigua del Baix Llobregat Nord

Segons les darreres dades de l’ACA, Martorell és el municipi amb millors dades d’ús d’aigua per habitant del Baix Llobregat Nord i, junt amb Sant Andreu de la Barca, un dels dos d’aquest àmbit territorial que compleixen el llindar de consum estipulat per aquest decret.

Així, els martorellencs consumeixen 173 litres per habitant i dia -força per sota del límit estipulat de 210-, sent el municipi que en fa un ús més racional, seguit per Sant Andreu de la Barca (196). Fora ja dels límits permesos, trobem Olesa de Montserrat (224); Esparreguera (236); Castellví de Rosanes (267); Collbató (296) i Sant Esteve Sesrovires (302). Respecte a Abrera, l’ACA no en disposa de dades actualitzades.