Martorell incorpora la primera escola d’educació especial al programa CUEME

2902
Cultura Emprenedora a l'Escola
Cultura Emprenedora a l'Escola

L’Escola El Pontarró participarà aquest curs 2017-18 al projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CUEME). Serà el primer centre d’educació especial a Catalunya que s’integrarà en aquest programa, impulsat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell amb l’objectiu de fomentar els valors de l’emprenedoria en els alumnes de cicle superior de primària.

El CUEME pretén, un any més, fomentar la cultura emprenedora a través de la creació i gestió d’una cooperativa per part de l’alumnat, amb el suport de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials del poble. Des de l’Escola El Pontarró, la professora Marta Valero ha destacat la importància de sumar-s’hi al projecte i “d’obrir el camí a aquesta tipologia d’alumnes, perquè entenguin i sàpiguen què és l’emprenedoria”.

Marta Valero, professora El Pontarró

Hi participaran 10 alumnes de l’etapa de secundària d’El Pontarró, “aquells que acadèmicament fan escolaritat compartida, és a dir, fan uns dies d’escola en centres ordinaris o instituts”, ha dit Valero. La professora també ha destaca que, “quan passen de secundària a transició a la vida adulta, ja fan un projecte similar en què creen els seus propis productes i els venen als familiars i coneguts, però sense arribar crear una cooperativa”. Per tant, tenen certa experiència.

Marta Valero, professora El Pontarró

Cinc anys de CUEME a Martorell

Martorell participa en aquest projecte des del curs 2013-2014 amb l’escola Jose Echegaray, després es va incorporar l’escola Mercè Rodoreda seguida de l’escola Lola Anglada. Enguany Martorell continua participant en aquest programa amb aquestes tres escoles, i com a novetat incorpora al programa la primera escola d’educació especial que participa al CUEME, l’escola El Pontarró. Aquesta nova incorporació presenta tot un repte i reforça el concepte d’escola inclusiva pel qual aposta la Gerència de Serveis d’Educació. Aquest curs 2017-2018 Martorell amb les seves 4 escoles participants, constituirà 8 cooperatives escolars amb un total aproximat de 200 alumnes participants.

CUEME

La metodologia educativa és el treball per projectes. Reforça valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat i constitueix una eina d’inclusió social. La cooperativa centra l’activitat empresarial en la persona i no en el capital, es gestiona de manera democràtica i participativa i dóna part dels beneficis a projectes socials.

La participació dels ajuntaments i ens locals és cabdal en el projecte perquè facilita la relació de les escoles amb l’entorn i promou la implicació dels agents locals en la dinàmica quotidiana de les cooperatives. Els serveis de promoció econòmica i educació municipals actuen com a dinamitzadors i coordinadors del projecte posant els seus recursos al servei de l’esperit emprenedor de l’alumnat.

L’esperit emprenedor

L’esperit emprenedor és l’habilitat de les persones per transformar les idees en actes. La creativitat, la iniciativa, la innovació i l’assumpció de riscos, així com amb l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb el fi d’aconseguir objectius, en són les seves principals característiques.

L’esperit emprenedor com a competència clau que s’ha d’integrar al currículum, s’ha d’assolir al final de l’ensenyament obligatori i s’ha de mantenir i reforçar al llarg de la vida. La seva promoció esdevé cabdal en el context d’una societat del coneixement, perquè augmenta la relació entre el sistema educatiu i el productiu, incrementa la qualitat del treball, afavoreix la millora dels resultats educatius i promou l’adquisició d’un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils que capaciten les persones a gestionar adequadament els seus projectes professionals i vitals.