Martorell tindrà el 2024 un Pressupost de 45,7 milions d’euros, un 5,3 per cent més que l’any anterior

2363

El Pressupost General Consolidat de 2024 per a l’Ajuntament de Martorell, el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAPM) i Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal SL ascendirà a 45.716.563,14 euros. Aquest dilluns, el Ple Municipal va aprovar el nou full de ruta, que s’incrementa en 2.317.773,92 euros -un 5,34%- respecte el de l’any 2023, i que situa l’endeutament en un 34,25%, per sota del límit legal permès.

El govern municipal destaca que el nou Pressupost transforma i millora Martorell, i que és un treball continu i una planificació de futur per aconseguir d’aquí a quatre anys un poble amb més cultura, més educació, més seguretat, més habitatge i més i millors serveis. Recalca l’aposta d’enfortir l’estructura del personal de la casa per millorar i potenciar l’atenció al ciutadà, millorar els serveis a les persones i l’espai públic, de manera continuada. També pretén acompanyar les persones i el teixit associatiu en tots els seus àmbits per fer-los partíceps en primera línia.

El regidor d’Hisenda, Lluís Amat, destaca que “són uns pressupostos rigorosos, treballats, consolidats, dinàmics, oberts i pensats per a tothom, de llarg recorregut, que recullen propostes de millora, crítiques i suggeriments dels membres de l’Ajuntament i que s’adapten a la realitat que ens toca viure. Són els millors que podríem presentar”. Alhora, els defineix com a “equilibrats i moderats en la càrrega impositiva, per facilitar l’economia domèstica i empresarial local”. Es fonamenten en tres eixos: economia, serveis a les persones i via pública.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Martorell

Les despeses del nou Pressupost

L’apartat de despeses s’enfila a 45.716.563,14 euros. La part més quantiosa en són les de personal (21.325.754,88, el 47%). “L’incrementem un 2,5%. Apostem pel capital humà per millorar el servei a la ciutadania”.

El segueixen les despeses en béns corrents i serveis -16.360.410, el 36%-, que inclourà, per exemple, “les inversions per reduir el consum energètic a equipaments i enllumenat públic, per exemple instal·lant panells fotovoltaics a tres d’ells, per a un estalvi d’uns 230.000 euros”.

I en despeses de serveis, apuntava que “millorarem festes locals, programes d’inclusió social, el Martorell 360 i les activitats per a la gent gran, que s’incrementen en 117.000 euros per situar-se en 735.000”.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Martorell

Amat va recalcar que, pel que fa al capítol de les ajudes o subvencions directes -transferències corrents- al teixit associatiu, cultural, social, emprenedor o esportiu, entre d’altres, hi destinarem 2.212.740 euros en concepte de subvencions o ajudes”, i en va destacar “la creació de la regidoria de Teixit Associatiu, els 250.000 euros per a ajuda a petites i mitjanes empreses; els 420.000 per a programes de serveis socials, els 215.000 per associacions i entitats culturals, els prop de 600.000 per a les entitats esportives o els 150.000 per la cultura i les festes populars”.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Martorell

Quant al capítol d’inversions -2.584.780 euros-, Amat en destacava “l’aposta per la millora continuada del paisatge urbà” i parlava de noves actuacions en diferents barris: “Acabar la millora de les voreres al Camí Fondo, actuar a alguns carrers i places de Buenos Aires, acabar les actuacions que fem a Torrent de Llops, fer millores viàries al nucli antic i construir més pisos de protecció oficial”.

La resta de capítols de despeses són els passius financers -2.597.638 euros-; transferències corrents -2.212.740-; despeses financeres -603.239,84-; transferències de capital -20.000- i actius financers -12.000-.

La partida dels ingressos

Quant a ingressos, aquests s’han previst en la xifra de 45.779.725,01 euros. “Ens hagués agradat seguir congelant impostos i taxes com els últims quatre anys, però ens toca actualitzar-ne alguns”, va dir Amat.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Martorell

L’IBI s’actualitza amb un increment del 7% “que per al 90% dels martorellencs, implicarà un esforç de 20 euros més a l’any”; la Taxa de Vehicles de Tracció Mecànica “pujarà entre 9 i 12 euros en el 80% dels casos”. L’IAE preveu “un major ingrés de 550.000 euros, tot i que el nostre teixit empresarial continuarà amb una menor càrrega impositiva que la de pobles del voltant”.

Quant a la Taxa per la Recollida de Residus Urbans, passarà de 94,28 a 103,7 euros “per la millora i ampliació del servei de recollida de residus i escombraries”. Es preveu una injecció a les arques municipals de 85.000 euros amb la recuperada Taxa d’Ocupació de la Via Pública, un increment de 100.000 en la Plusvalua Municipal -fins als 550.000- i de 2,2 milions en l’Impost de Construccions i Obres (ICIO).

Amat afegia que una de les partides més importants d’ingressos indirectes provinents d’impostos serà, per a l’Ajuntament, “la previsió de creixement de 325.000 euros dels impostos de l’Estat per apropar-nos a una partida de 8,2 milions”, l’ingrés de 816.000 euros de la Generalitat, els 2,8 de les taxes esportives i una subvenció plurianual de la Diputació per valor de 144.000 euros.

Posicions divergents dels partits de l’oposició

Els nous Pressupostos es van aprovar amb 18 vots favorables (16 de Junts i dos del PSC) i 3 en contra (Movem Martorell i ERC).

Movem Martorell va votar en contra dels Pressupostos. La portaveu Laura Ruiz va dir que “reflecteixen un model polític del totxo de forma evident i descarada”. Ruiz va apuntar que les millores energètiques d’instal·lació de plaques fotovoltaiques “arriben tard”, i va qüestionar la manca “d’una partida per als barris de La Vila, Can Bros o Can Carreres. I tampoc es destina ni un euro per salvar i protegir el patrimoni històric”.

Laura Ruiz, portaveu de Movem Martorell

La regidora del PSC, Remedios Márquez, posicionava el vot favorable dels socialistes martorellencs destacant “el compromís en ajudes i subvencions que repercuteix en els Serveis Socials. I per aquest motiu creiem que és un Pressupost perfecte a nivell polític”, però advertia que “ara toca que no hi hagi modificacions pressupòstàries. Estarem pendents que s’executi en els terminis en què es presenta”.

Remedios Márquez, regidora del PSC

El portaveu d’ERC, Soulimane Messaoudi, titllava el Pressupost “d’auster en inversió en comparació al de l’any passat”. Apuntava a “la davallada de les inversions que afecta les millores en l’espai públic, i glossava que “les partides que més baixen són habitatge i urbanisme un 24,56%, sanitat 73,4%, esport 5,29%, comerç i turisme un 2,16%, reduccions que afecten l’activitat econòmica”. També va dir trobar-hi a faltar “inversions en accés a l’ocupació i una partida per a eliminar les barreres arquitectòniques”.

Soulimane Messaoudi, portaveu d'ERC

Conjuntament amb el Pressupost, es van aprovar els quadres dels llocs de treball del personal de l’Ajuntament i del PMSAPM per a l’exercici 2024.

Altres punts de l’ordre del dia

Pel que fa als altres punts del Ple, l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici vinent va tirar endavant amb els vots a favor de Junts Per Martorell i el PSC, i els 3 vots en contra de Movem Martorell i ERC.

D’altra banda, les quatre formacions van votar a favor de donar conformitat a la xifra de població de 28.760 habitants per a Martorell, referida a l’1 de gener de 2023. Aquest nombre incrementa en 76 persones la registrada just un any abans.