Nova reunió del Grup de Treball sobre Prevenció dels Maltractaments a la Gent Gran a Martorell

742

Avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans. Coincidint amb aquesta efemèride, ahir a l’Esplai de Gent Gran de La Vila es va reunir el Grup de Treball sobre Prevenció i Tractament dels Maltractaments a la Gent Gran a Martorell. Hi formen part professionals de la Residència Sant Joan de Déu, Residència Anoia, Hospital Sagrat Cor, Hospital Sant Joan de Déu, CAS Baix Llobregat Nord (Mútua de Terrassa), CSMA Martorell, EAP Martorell Urbà, Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Martorell (SIAD), Serveis Socials Bàsics, la Xarxa Bon Veïnatge i la Regidoria de Gent Gran.

El grup es va formar l’any 2020 quan l’Ajuntament de Martorell, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va començar a elaborar la Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans, que es va presentar l’any 2021. Una eina basada en la formació i treball en xarxa de professionals de diversos àmbits per conscienciar i donar pautes d’actuació a les persones grans i al seu entorn per ajudar a prevenir i detectar aquestes situacions.

Des de 2020, el grup es reuneix periòdicament per abordar possibles casos de maltractament a gent gran a la nostra població. Des d’aleshores, se n’han detectat prop d’una trentena. La majoria de persones grans que han patit maltractament han estat dones i els seus agressors, també majoritàriament, són familiars cuidadors de primer grau. El consum de drogues i alcohol per part dels cuidadors, o el fet que la persona gran a càrrec tingui algun tipus de malaltia mental, com ara Alzheimer, són factors agreujants.

A tota la demarcació de Barcelona, segons dades de la Diputació, el Servei Local de Teleassistència va detectar 454 casos de sospita de maltractaments a persones grans de la província l’any 2022. D’aquests, 346 van mostrar-ne indicis. Es tracta d’una xifra lleugerament superior a la de 2021, en què es van valorar 417 casos i en 283 se’n van detectar indicis.

Dels casos de sospita de maltractament, el psicològic continua sent el tipus predominant. Si l’any 2021 representava un 58% dels casos, l’any 2022 va escalar fins al 71%. En segon lloc, trobem el maltractament físic, que es redueix a la meitat: del 30% al 14%. La tercera variant de maltractament més habitual és l’econòmica, que passa del 14% al 9%. Amb percentatges inferiors, hi trobem la negligència (3%), la vulneració de drets (0,8%), l’abandonament (0,5%), i el sexual (0,2%).

Pel que fa al perfil dels presumptes agressors, dos de cada tres són homes i una de cada tres són dones. Per relació amb la víctima, la meitat de presumptes agressors són fills o filles. continuació, un 31% és la parella i el 13% altres familiars.

En el 88% dels casos valorats, la víctima és una dona. De fet, un 0,41% de dones usuàries del Servei Local de Teleassistència pateix maltractaments. Aquesta xifra dobla amb escreix la dels usuaris homes que en pateixen, que representen el 0,17%.

Per franges d’edat, les persones d’entre 80 i 84 anys, així com les que en tenen entre 85 i 89, són els col·lectius amb més sospita de patir maltractaments. En tots dos casos, l’índex se situa entre el 22 i el 23%.

El Servei Local de Teleassistència va atendre 290 trucades per violència o conflicte l’any 2022. El Programa de Prevenció de Maltractaments a les Persones Grans de la Diputació de Barcelona s’impulsa des de l’any 2011 i compta amb un servei d’assessorament jurídic per a persones grans, un servei d’assessorament jurídic per a professionals de serveis socials, la guia local per fer front als maltractament de les persones grans i diferents xerrades de sensibilització i el grup de treball que actualment integra 278 municipis, el 89% del total de la província.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el maltractament a les persones grans com una de les formes de violència més oculta, més silenciada i menys estudiada, i per tant, més desconeguda, menys detectada i menys tractada.