Obre la inscripció per participar al V Concurs de Discjòqueis de Ràdio de Martorell

482

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAP) i Ràdio Martorell han obert el període d’inscripcions per a participar al V Concurs de Discjòqueis de Ràdio Martorell. El concurs es farà durant la Fira de Primavera 2015, els dies 24 i 25 d’abril, a la 2 de Ca n’Oliveras. Els guanyadors es donaran a conèixier el 25 d’abril a les 01.00h.

L’organització posarà l’escenari equipat amb dos plats, dos reproductors de CD i una taula de mescles, auriculars i microfonia. Es permet el canvi de taula de mescles i altres sempre que ho aporti el concursant. Està permesa la utilització d’ordinadors i programes de mescles, sempre i quan ho aporti el concursant i sempre sota la seva total responsabilitat.

El concursant haurà d’aportar el cablejat per fer una connexió estàndard a l’amplificador (RCA, Jack o Canon). A l’actuació no es podran utilitzar mescles gravades, s’haurà de realitzar la sessió en directe.

El tènic de Joventut, Ricard Pardo, ha explicat que “hi podran participar discjòqueis de qualsevol estil musical que vulguin fer ballar i moure la gent a partir de la barreja, la manipulació o el directe i que tinguin més de 16 anys. En el cas dels menors d’edat, és necessària una autorització del pare, mare o tutor legal per a la participació en aquest concurs, així com per qualsevol qüestió que hi estigui relacionada”.

Els participants podran ser d’arreu. “Tot i així, amb l’objectiu de potenciar la música i els joves creadors locals, els empadronats a Martorell no quedaran fora de la convocatòria en cas d’haver de fer selecció a causa d’un gran nombre de participants”, ha dit Pardo. La resta de la selecció, si es donés el cas, es realitzaria en funció de les mostres lliurades i per valoració per part del jurat i experts en el tema. La inscripció és gratuïta.

Els concursants hauran de fer arribar el full d’inscripció al V Concurs de Discjòqueis de Ràdio Martorell, degudament complimentat, fins el 12 d’abril de 2015 que serà quan la comissió prengui una decisió. L’adreça és plaça de Les Cultures s/n 08760 Martorell.

El full d’inscripció haurà d’anar obligatòriament acompanyat de la següent documentació: Fotocòpia del DNI del discjòquei, una mostra de la música amb què es participa en suport CD, una breu presentació i biografia del discjòquei i el rider del tècnic de so (necessitats tècniques i de muntatge).

Els premis
Pel que fa els premis, el primer serà una actuació durant un acte organitzat per l’Ajuntament de Martorell (Festa Major 2015) i 225 euros. El segon serà una actuació durant un acte organitzat per l’Ajuntament de Martorell (Carnaval o bé Fira de Primavera 2016) i 175,00 euros. El tercer premi consistirà en una actuació durant un acte organitzat per l’ Ajuntament de Martorell (Festa del Roser 2015) i 125,00 euros.