Persones en situació d’atur inicien un curs per crear i gestionar microempreses

460

El Centre de Promoció Econòmica va iniciar dilluns passat el curs de Formació Ocupacional Creació i gestió de microempreses amb l’objectiu d’orientar a persones desocupades en la recerca d’oportunitats de negoci, formant-los en el disseny de nous models d’empresa basats en la tecnologia.

El Centre de Promoció Econòmica va iniciar dilluns passat el curs de Formació Ocupacional Creació i gestió de microempreses per a persones a l’atur, subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, en el marc de la convocatòria d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per a l’any 2014 (FOAP 2014). Aquesta formació es durà a terme de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30h fins a finals del mes de setembre a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell.

L’objectiu d’aquest curs és orientar a persones desocupades en la recerca d’oportunitats de negoci, formant-los en el disseny de nous models d’empresa basats en la tecnologia. El curs Creació i gestió de microempreses pertany a un certificat de professionalitat, títol que acredita a un treballador en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals i són emesos pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional.

El Certificat de Professionalitat Creació i gestió de microempreses, consta de 6 mòduls formatius de 490 hores i per 1 mòdul de pràctiques professionals de 80 hores, en total 530 hores, i acredita als alumnes per treballar com a microempresaris, professionals autònoms, empresaris individuals o societaris de microempreses, gerents de microempreses, adminstradors de microempreses i directors de microempreses.

De les 490 hores que conformen els 6 mòduls formatius 10 hores corresponen al mòdul de formació complementaria, on es tracten diferents temes com: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere. Un cop superats tots els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

La formació es a càrrec de la consultora PHRO – PROFESSIONAL HR & ORGANIZATION i els principals objectius del curs son dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d’estratègies d’àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot això assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l’activitat ho requereixi, amb fi de garantir l’assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

Programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)

El programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) té com a finalitat oferir a persones treballadores, prioritàriament desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l’àmbit territorial català. L’Ajuntament de Martorell a través del centre de Promoció Econòmica ha aconseguit una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat en el marc de la convocatòria d’aquestes accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats/ades per a l’any 2014 (FOAP 2014) per poder impartir en aquesta convocatòria 2014-2015 cinc cursos gratuïts de Formació Ocupacional, subvencionat pel mateix SOC i pel Fons Social Europeu. Malgrat que la convocatòria de cursos correspon a l’any 2014, el gruix d’aquests es portarà a terme durant la primera meitat de l’any 2015.

Els cursos de formació ocupacional estan adreçats prioritàriament a les persones que es troben en situació de desocupació, busquen feina i tenen interès a millorar o aprendre una nova ocupació. Aquestes accions formatives estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, dins de les convocatòries anuals de formació ocupacional, i no tenen cap cost per a l’alumne.