Ple Municipal dilluns per aprovar el pressupost general de l’Ajuntament

1297

L’Ajuntament de Martorell celebrarà el proper dilluns 21 de novembre, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. En la sessió, que es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora, s’aprovarà inicialment el pressupost de l’Ajuntament i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM).

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-10- 22).

2. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell, de les plantilles de personal de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sol, empresa municipal, S.L., així com dels quadres de llocs de treball del personal de l’Ajuntament i del patronat, per a l’exercici 2023. (exp. 5194/2022).

3. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2022 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (exp. 8716/2022).

4. Proposta de desafectació d’una porció de 101 m2 de la finca registral núm. 4094/1, de domini públic municipal (exp. 1936/2022).

5. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial d’Urbanització Prioritària del sector residencial carretera de Piera de Martorell (exp. 6047/2021).

6. Declaració institucional dels grups municipals de l’Ajuntament de Martorell del Dia Universal de la Infància 2022.

7. Moció dels grups municipals de Ciutadans (Cs) de Martorell i Junts per Martorell per a la instal·lació de càmeres en espais públics a fi de millorar la seguretat vial i la seguretat ciutadana a Martorell.

b) Activitat de control

8. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’octubre de 2022.

9. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

10.Interpel·lacions.

11.Preguntes.

12.Precs.