La creació del nou Consell d’Educació Municipal de Martorell és més a prop després que el Ple Municipal d’aquest dilluns n’hagi aprovat el reglament. Per unanimitat, es va donar llum verda a l’hora de substituir el reglament vigent en matèria educativa, que datava de 1989. El nou incorpora més agents i d’àmbits més transversals, i crea comissions permanents que vetllaran per assolir l’èxit educatiu d’infants i de joves.

La regidora d’Ensenyament, Soledad Rosende, va explicar a la sessió que el reglament substituirà el de l’antic Consell Escolar, “que s’ha quedat obsolet i que calia reformular”. Un Consell que “s’havia convocat per últim cop el 2016. Feia 8 anys que no estava operatiu”. Per això, afegia, “vam començar a treballar amb les AFAs i els equips directius per avaluar l’estat de l’educació i afegir més agents per teixir aliances”.

Després de signar un nou conveni educatiu amb la Generalitat (2016), fer una diagnosi exhaustiva del sistema (2017) i incorporar-se a l’Aliança Educació 360 (2018), ara el govern municipal farà un nou pas i crearà el Consell d’Educació. Òrgan que “incrementa considerablement el nombre de membres, d’acord amb el cens. Als actors ja existents -docents, pares i mares, alumnat, personal administratiu i de serveis i direccions- hi afegim agents educatius del territori, tècnics de diferents àmbits de l’administració local i serveis educatius de la Generalitat de Catalunya”, explicava la regidora.

Soledad Rosende, regidora d'Ensenyament (JxM)

El nou Consell buscarà també una gestió més àgil. Per exemple, “amb relació a la seva elecció i renovació, s’optarà per un sistema simplificat lligat a les eleccions i mandats dels consells escolars dels centres del municipi, que es convoquen cada dos cursos”.

Soledad Rosende, regidora d'Ensenyament (JxM)

Per Rosende, el Consell Educatiu Municipal de Martorell no serà sigui una eina amb la qual es compti per a esdevenir “una ciutat educadora, que entén l’educació com a eina transformadora social, i per això portem aquest Consell Educatiu i el seu reglament a les circumstàncies i realitat municipal actual en l’àmbit educatiu”.

Soledad Rosende, regidora d'Ensenyament (JxM)

A més del vot favorable de Junts per Martorell i el PSC, els dos partits a l’oposició també es van pronunciar en la mateixa línia. La regidora de Movem Martorell Àngels Cardona va mostrar-se en plena sintonia amb la idea del Consell: “Tots compartim la preocupació per l’educació i estem a favor de tota mesura que n’impliqui un impuls. Creiem que aquest és un reglament necessari, ben expressat, ben desenvolupat i que implica a més agents, els felicitem!”.

Cardona retreia alhora al Departament d’Ensenyament “la manca d’entesa i de col·laboració en uns moments amb una realitat molt complexa”, i citava exemples com ara la no reducció de la ràtio de 20 alumnes en un moment de davallada de l’alumnat, l’eliminació de dues línies a Martorell o mantenir els equips de docents en un mateix centre.

Àngels Cardona, regidora Movem Martorell

També ERC es va posicionar a favor d’un reglament “que creiem que compta amb tothom: amb agents, sectors, impulsors tècnics… amb tot el col·lectiu que forma el sistema educatiu”, deia Soulimane Messaoudi. I afegia que “volem que aquest nou reglament no només es quedi com a document, sinó que se’n faci un seguiment i que Martorell sigui una ciutat educadora i amb una educació i un seguiment del sistema educatiu de qualitat”.

Soulimane Messaoudi, regidor d'ERC

Entrats dos punts d’urgència

A la sessió plenària també es van aprovar altres punts. Dos d’ells, entrats i aprovats d’urgència. Es tracta d’unes al·legacions presentades per Movem Martorell, amb relació a la quantia de les subvencions de les Bases Reguladores de les Subvencions per a l’Impuls de l’Activitat Econòmica a Martorell que es van aprovar inicialment al Ple passat. Des de Movem reclamaven que, en referència a la Línia d’actuació 3 -d’ajudes a la creació i millora de l’activitat econòmica- la quantia de la subvenció “s’ampliés a 3.000 euros per garantir un impacte real sobre les persones receptores”. D’altra banda, reclamaven ampliar la Línia 5 -per donar visibilitat del comerç i la gastronomia local- “a la resta d’autònoms”.

Les dues al·legacions van ser desestimades en considerar que “la quantia de la subvenció és l’adequada per a les despeses subvencionables” i que per a l’ampliació de la Línia 5 a la resta d’autònoms “ja hi ha les altres línies d’ajuts de les bases per afavorir al nostre teixit productiu”.

D’altra banda, es va aprovar per unanimitat concedir al Departament d’Educació una bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a l’Escola Mare de Déu del Pontarró. En la línia del que expressen les Ordenances Municipals, el Ple considera que les obres que ha de dur a terme en aquest centre educatiu “són d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que en justifiquin aquesta declaració”.