Adif executarà un pas inferior sota l’AP-7 per ampliar la capacitat del ferrocarril al seu pas per Castellbisbal

804

Adif iniciarà dilluns, 10 d’octubre, una nova fase de les actuacions del tram entre Castellbisbal i Martorell, emmarcades en el desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya. Conegut com La Porta a Europa, el tram Martorell-Castellbisbal permetrà enllaçar, en amplada estàndard, la infraestructura entre el nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre el nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell –en construcció -, així com amb altres actuacions en marxa a les regions per les quals discorre el Corredor.

L’actuació prevista consisteix en l’execució d’un nou pas inferior sota l’autopista AP-7, al costat del pas inferior que actualment dona servei a la línia ferroviària Sant Vicenç de Calders – Vilafranca del Penedès – L’Hospitalet de Llobregat. Actualment, hi ha un pas amb tres vies en ample convencional. Per tal d’adequar-lo als requeriments de l’amplada internacional/estàndard, es desmuntarà una de les vies i es realitzaran les adaptacions necessàries per a la seva operativitat en ambdós amples. En paral·lel, es construirà el nou pas, dotat de dues vies més amb les mateixes característiques.

D’aquesta manera, una vegada conclosa l’actuació, es disposarà d’un total de quatre vies adaptades a l’amplada internacional, amb les quals s’ampliarà la capacitat operativa en un punt amb una densitat de trànsit ferroviari elevada, tant de viatgers com de mercaderies. L’execució d’aquestes obres, d’elevada complexitat en haver d’actuar sobre infraestructures en servei, comportarà afectacions al trànsit de l’autopista AP-7 durant aproximadament 9 mesos, encara que la planificació de la seva execució, per fases, les minimitzarà.

De fet, i consensuat amb la Demarcació de Carreteres del MITMA a Barcelona, ​​es mantindrà el trànsit als tres carrils per sentit, establint una restricció de velocitat a 80 km/h, així com l’ajust de l’amplada de carrils. L’esquema estructural proposat pels tècnics d’Adif permet la construcció del pas inferior en tres fases, mitjançant la disposició de desviaments provisionals a les calçades de l’autopista.

L’execució de les pantalles des de la plataforma de l’AP-7 i el formigonat de la llosa directament sobre el terraplè reduiran el termini de construcció i, en conseqüència, minimitzaran les afeccions. Així mateix, s’ha optat per tancar el buit de la mitjana existent a l’autopista, cosa que permetrà implantar desviaments provisionals de trànsit per a l’execució de l’estructura.

Projecte estratègic per a la connexió amb Europa

El Corredor Mediterrani és un projecte estratègic que reforça la mobilitat per ferrocarril al territori nacional i les seves connexions amb Europa. El seu desenvolupament impulsarà la vertebració del territori, en unir Andalusia, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya amb Europa en ample estàndard. Així mateix, promourà una mobilitat plenament interoperable i més sostenible i una competitivitat més gran de les empreses de l’Arc Mediterrani i la seva àrea d’influència, potenciant el transport de mercaderies per ferrocarril i evitant la ruptura de càrrega a la frontera en disposar d’un corredor continu en ample internacional.

A Catalunya i, fins ara, Adif ha executat més de 300 milions d’euros als trams nus de Vila-seca – Sant Vicenç de Calders – Martorell – Castellbisbal. Una de les últimes fites assolides al tram Castellbisbal-Martorell ha estat la posada en servei del ramal de Costablanca, que permet mantenir el trànsit ferroviari mentre s’executen les obres d’adaptació del túnel de Castellbisbal a l’amplada internacional. Paral·lelament, també s’està avançant en la implantació al recorregut fins a Tarragona.

L’execució del Corredor Mediterrani s’ha convertit en una palanca de recuperació econòmica i de retorn de la inversió, i s’estima que per cada euro invertit en l’execució d’aquesta infraestructura es registrarà un retorn de 3,5 euros. Així mateix, el seu desenvolupament propiciarà un increment del PIB un 2,2% al país fins al 2030 i fomentarà la creació d’ocupació.

El projecte també s’ha convertit en una eina per a la lluita contra el canvi climàtic: la seva contribució a la descarbonització del transport i la reducció de la petjada de carboni es concreta en una disminució de fins a 5,5 milions de Tn/any d’emissions de CO2 a l’atmosfera. Aquesta actuació està cofinançada pel Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF).