Ampliat el termini per participar al projecte ‘Comerç 21’ de suport a pimes comercials i de serveis

277

La Diputació de Barcelona amplia fins al 18 de juny el termini per enviar candidatures per la 5a edició de ‘Comerç 21’, programa per donar impuls als petits comerços, serveis i parades de mercat. La nova edició està impulsada per la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona conjuntament amb PIMEComerç, amb el suport de l’Ajuntament de Martorell.

El programa s’adreça a comerços i serveis de la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de millorar l’oferta comercial dels municipis, a través del suport i impuls a un màxim de 50 micropimes amb capacitat i voluntat de millora i creixement.

‘Comerç 21’ definirà i posarà en marxa les estratègies que puguin impulsar els negocis participants, tot fent una diagnosi, un pla de millora individualitzat per a cadascuna de les empreses (en funció de les necessitats detectades) i donant suport a la implementació de les mesures concretes. Durant les diferents fases del programa hi haurà sessions de networking i col·lectives, així com d’assessorament i d’acompanyament individualitzat per part d’experts en les matèries que s’hagin de reforçar en cada cas (economicofinancera; redefinició del model de negoci; visual merchandising; comunicació i màrqueting; aparadorisme; gestió d’estocs…).

Les microempreses candidates hauran d’omplir un formulari d’inscripció que servirà per seleccionar els participants a partir de l’anàlisi de qüestions com l’estratègia actual de l’empresa, del seu sector d’activitat, l’evolució de la facturació i la contractació de personal i el nivell de solvència econòmica, entre d’altres.

Sessió informativa

Per a que els possibles comerços, serveis o parades de mercat municipal interessats puguin tenir una informació més directa i concisa, s’ha convocat una sessió informativa virtual que tindrà lloc el 15 de juny, 15.30h, a través de la plataforma Zoom en aquest següent enllaç.

Inscripcions

Per participar en aquest projecte, l’empresa ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-ho per correu electrònic a info@comerc21.cat abans del 18 de juny de 2021.

La participació al projecte tindrà un preu per a l’empresa de només 100 euros (+iva) un cop sigui seleccionada. La resta de l’import serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i PIMEC. Les condicions per a participar-hi i el full d’inscripció www.comerc21.cat.

Per tal d’omplir la informació i conèixer les característiques del projecte, podeu contactar amb el personal tècnic de Comerç (jviladot@martorell.cat ) o del Centre de Promoció Econòmica (amillan@martorell.cat / rmoya@martorell.cat ) de l’Ajuntament de Martorell.