Aprovada una moció contra la denigració de les persones amb nanisme

3134
Foto: Pexeels. Ron Lach

El Ple Municipal va aprovar per unanimitat, dilluns passat, una moció proposada pel grup Movem Martorell per mostrar el rebuig contra la denigració envers les persones amb nanisme. El text manifesta la voluntat de no programar espectacles que humiliïn aquestes persones, denunciar les activitats d’aquest tipus que es facin al municipi, i desenvolupar plans de formació i inserció laboral per a aquest col·lectiu.

L’acondroplàsia, així com la resta de displàsies òssies que causen nanisme que afecten el creixement dels ossos, és causant d’una sèrie de patologies d’una talla notablement disminuïda, i comunament designades com a nanisme. L’Organització Mundial de la Salut (OMS), en la seva classificació internacional de malalties, recull el nanisme a les deficiències musculo-esquelètiques.

Segons exposa la moció, a Espanya encara hi ha espectacles que denigren els drets fonamentals de les persones amb nanisme. “S’incompleix la normativa Estratègia Europea sobre Discapacitat (2010-2020), l’Acta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, el Tractat de la Unió Europea o la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte a l’ocupació”. Així mateix, “també s’incompleixen diversos articles de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb diversitat funcional i discapacitat, com l’article 15”.

El Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a les seves Observacions finals sobre els informes periòdics segon i tercer combinats d’Espanya del 9 d’abril de 2019, va ressaltar la seva preocupació pels espectacles còmics taurins representats per persones amb nanisme que se celebren a Espanya, pels “persistents estereotips negatius i la representació degradant de les persones amb discapacitat, com per exemple les persones amb nanisme en espectacles còmic-taurins i en els espectacles eròtics, als mitjans de comunicació generalistes”.

Amb l’aprovació unànime d’aquesta moció, l’Ajuntament de Martorell es compromet a no programar ni contractar espectacles que denigrin i humiliïn les persones amb nanisme per a la seva exhibició a dependències de titularitat local de gestió pròpia, ni autoritzar-les quan la gestió estigui encomanada a un tercer.

També posarà en coneixement dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, del Ministeri Fiscal i de les autoritats administratives competents qualsevol activitat que se celebri al municipi que vulneri els drets de les persones amb nanisme.

A més, es manifesta la ferma voluntat de desplegar, juntament amb els sectors i entitats en defensa dels drets de les persones amb discapacitat, plans i estratègies de formació i inserció laboral perquè aquelles persones amb nanisme que treballen en espectacles i activitats denigrants puguin accedir a una feina digna.

Belén Leiva, regidora d’Igualtat (Junts per Martorell), va subratllar que “tothom ha de col·laborar en crear una societat inclusiva i justa, actuant de forma ètica i responsable, amb el compromís de no participar en actes que denigrin algun col·lectiu, perquè aleshores som partícips d’aquestes actituds que vulneren els drets de les persones”. “Des d’aquest equip de govern seguim una màxima, fer de Martorell un poble acollidor, segur, cohesionat i on tothom se senti lliure”.

Belén Leiva, regidora d'Igualtat (Junts per Martorell)

La regidora del PSC, Manoli Franco, va comentar que “hem de treballar per la integració social i laboral de les persones amb nanisme, per tal d’evitar la discriminació i afavorir polítiques d’inserció laboral perquè puguin accedir al mercat laboral”. “No existeix a la legislació espanyola cap normativa que prohibeixi aquests espectacles, però sí diversos articles de la Convenció de Nacions Unides i normatives europees que regulen els drets de les persones amb discapacitat, que actualment s’estan incomplint”.

Manoli Franco, regidora PSC

Laura Ruiz, portaveu de Movem Martorell, va exposar que “com a servidors públics que som, hem de garantir que sempre existeixi una alternativa, una sortida, una data final. Aquella persona que està escollint fer això és perquè segurament no ha tingut moltes alternatives per guanyar-se la vida. Qui ha de garantir que les tingui som les administracions públiques”.

Laura Ruiz, portaveu Movem Martorell

Des d’ERC, el portaveu Víctor de León va expressar que “s’han de donar respostes per prohibir aquests espectacles, si cal de forma punitiva, però més enllà d’això, s’ha d’obrir un nou horitzó laboral, un nou futur per a aquestes persones que han de patir un tracte denigrant. Des de l’administració s’han de buscar noves alternatives de feina”.

Víctor de León, portaveu ERC

Juan José Pérez, portaveu de Ciutadans, va dir que “la llibertat individual de les persones per triar la seva forma de viure no pot justificar la humiliació o denigració de qualsevol col·lectiu”. “Les persones que duen a terme aquest tipus d’activitats ho fan per guanyar-se la vida, majoritàriament, però hem de buscar mecanismes per fomentar llocs de feina dignes”.

Juan José Pérez, portaveu Ciutadans

L’Ajuntament traslladarà l’acord a la mesa del Parlament, a tots els grups parlamentaris, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal , als ajuntaments , a la fiscalia i a les entitats que defensen els drets de les persones amb acondroplàsia i displàsies esquelètiques amb nanisme.