Aprovat al Ple Municipal el nou Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Martorell 2023-2030

1226
Ple Municipal març 2024

Aquest dilluns, en el Ple Municipal, es va aprovar el nou Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Martorell 2023-2030, un full de ruta que desplegarà un compendi d’accions transversals per fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes. El punt es va aprovar amb 18 vots a favor de l’equip de govern -Junts i PSC- i 3 abstencions -Movem Martorell i ERC-.

La regidora d’Igualtat, Remedios Márquez, va destacar que el Pla s’ha elaborat “de manera transversal i participativa, tenint en compte les propostes que ens ha fet la ciutadania a través d’enquestes i de sessions participatives de diversos col·lectius”.

El Pla s’estructura en sis línies estratègiques: “Fomentar el compromís amb la igualtat efectiva de gènere com a valor central de l’acció municipal; dur a terme accions contra la violència de gènere tant a nivell institucional com social, prioritzant la prevenció i enfortint els serveis d’informació i atenció; impulsar la perspectiva interseccional de gènere; fomentar la coeducació i transmissió d’una cultura igualitària que elimini la discriminació de gènere a tots els nivells educatius; reformular el temps de treball productiu i no remunerat amb mesures per facilitar la corresponsabilitat de la vida personal i laboral i, finalment, el foment de la participació i lideratge de les dones en la vida pública i associativa, amb la creació d’espais inclusius on totes les veus siguin escoltades i valorades”, apuntava la regidora Márquez.

Remedios Márquez, regidora d'Igualtat

La regidora va afegir que el Pla “representa un compromís ferm i decidit amb la igualtat de gènere a Martorell, per crear un espai on les persones, independentment del seu gènere, visquin sense cap discriminació”.

També va valorar el paper que desplega “el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), que ofereix un servei gratuït i confidencial a totes els dones, d’informació i assessorament jurídic i suport psicològic”.

L’oposició va abstenir-se. En el cas de Movem, la portaveu Laura Ruiz va criticar que “el Pla parteix de dades desactualitzades”, que en un determinat punt el text exposa “que la població no coneix el SIAD ni les accions de la Regidoria”, que els preocupa “l’aspecte de la conciliació” i que el text “no fa menció al ciberassetjament”. Per tot plegat, afegia, “podria ser molt millor”.

Laura Ruiz, portaveu Movem Martorell

També va apel·lar a dades no actualitzades el regidor d’ERC Soulimane Messaoudi, qui va dir que el text ha d’incidir “en fomentar més l’esport femení. Hi ha segregació horitzontal en alguns esports i en el total, els homes i els nens fan més esport que les dones i nenes”. El republicà va reclamar “uns equipaments amb entorns lliures de conductes masclistes”. En global, considerava que “el Pla és millorable”.

Soulimane Messaoudi, portaveu ERC

Per al·lusions a l’aspecte de la desactualització, Márquez va respondre que “el Pla es va començar a elaborar l’any passat” i que “és viu. Es pot modificar en qualsevol moment de la seva vigència, en funció als canvis de la societat”.

Moció en favor del 8M

El Ple també va aprovar, aquest cop per unanimitat, una moció molt relacionada amb el punt anterior, en suport al 8M Dia Internacional de les Dones. L’havia presentat Movem Martorell, i s’hi van adherir les altres tres formacions municipals després d’aprovar-se unes esmenes al text.

La moció reivindica un Dia que “tant des del món local com global, treballa per construir territoris més inclusius, segurs, feministes i equitatius, des de la diversitat”, apuntava la regidora Ruiz. Ella mateixa afirmava que “els feminismes han de teixir xarxes mundials i locals per abordar reptes que tenim per davant”.

Els objectius de la moció son “el ferm compromís amb l’eradicació de les desigualtats entre homes i dones i la discriminació envers les persones LGTBIQ, incrementant si s’escau els recursos tècnics i econòmics”. També “fomentar la visió de gènere en els processos de contractació pública, i participació empreses i entitats que acreditin condicions salarials i laborals dignes; instar les administracions competents a facilitar informació i atenció a col·lectius de dones, i accés dels joves a recursos de salut d’anticoncepció gratuïta i confidencial i de prevenció de les infeccions de transmissió sexual”. Finalment, es vol “fomentar estratègies per a l’empoderament de dones en situació de violència masclista d’alta vulnerabilitat en el mercat laboral”.

Laura Ruiz, portaveu Movem Martorell

En representació del govern, la regidora Márquez va destacar que “refermem amb la moció el compromís de construcció d’un municipi feminista i d’implementar polítiques i mesures per a la igualtat d’oportunitats”.

Remedios Márquez, regidora d'Igualtat

El regidor d’ERC destacava que “estem d’acord amb el 8M i tots els dies de l’any, per treballar per la igualtat efectiva entre homes i dones i denunciar la situació de moltes dones del món que pateixen les guerres”.

Soulimane Messaoudi, portaveu ERC

Els diferents grups es van congratular de la feina feta per tal d’arribar a un acord i impulsar conjuntament la moció.

Altres punts de l’ordre del dia a la part resolutiva

A la sessió plenària també es va aprovar, per unanimitat, la proposta de l’increment retributiu complementari del 0,5% del personal de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022 i amb efectes de l’1 de gener de 2023.

Es va aprovar una moció de suport a la pagesia, presentada pel grup d’ERC i secundada per les altres tres formacions municipals.

Finalment hi va haver una Declaració Institucional, amb motiu del Dia Europeu en Record de les Víctimes del Terrorisme, que se celebra el proper 25 de maig.