Aprovat l’inventari de béns patrimonials municipals en el Ple Ordinari de febrer

1552

El Ple Municipal celebrat aquest dilluns va aprovar per unanimitat l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni municipal del sòl i l’habitatge de l’Ajuntament de Martorell, així com el balanç de situació del patrimoni municipal de sòl i habitatge en la mateixa data. La moció que presentava Esquerra Republicana de suport a la pagesia es va posposar per la manca de consens i s’espera tornar a plantejar-la el mes vinent.

La sessió va iniciar-se amb l’aprovació de l’inventari del balanç de situació, un aspecte que el regidor d’Hisenda i Règim Interior, Lluís Amat, va definir com a un punt “merament tècnic, ja que el portem cada any a aprovació per a trametre tots dos documents aprovats al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya per a la seva inscripció”.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda i Règim Interior de l'Ajuntament de Martorell

A la part de control, es va procedir a donar coneixement de les dacions de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades, així com de la junta de govern local de les sessions, entre d’altres. La sessió va finalitzar amb l’habitual torn de precs i preguntes.