Baixen els preus dels serveis d’ajuda a domicili i teleassistència a persones dependents

1454
Teleassistència
Teleassistència

Els serveis bàsics d’ajuda a domicili i de teleassistència a persones en situació de dependència, que es despleguen des dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Martorell,  experimentaran una reducció en el preu. Les noves tarifes se situaran per sota dels índexs de referència que marca la Diputació de Barcelona, i es van aprovar per unanimitat en el Ple de dilluns passat. Actualment, els dos serveis atenen 466 persones.

La regidora de Benestar Social i Joventut de l’Ajuntament de Martorell, Cristina Dalmau, destaca “la importància d’haver fet una rebaixa dels respectius imports d’aquests serveis, que té la finalitat de posar-los cada cop més a l’abast de les famílies que més ho necessiten. Estem parlant de persones que tenen una edat, que viuen soles i que sovint resulta difícil fer-les un seguiment”.

Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social i Joventut de l’Ajuntament de Martorell

El preu màxim que hauran de pagar els usuaris del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), que utilitzen 112 persones, queda fixat en 11,7 euros/l’hora. Un preu que se situa molt per sota dels 18 euros/hora que marca com a preu índex de referència la Diputació de Barcelona. El servei posa a disposició de cada usuari un professional encarregat de fer tasques d’atenció personal, de neteja de la llar, d’higiene personal, d’acompanyament a l’hora de fer les compres i de cuina. Tot això segons les necessitats de cada persona, avaluades pels Serveis Socials Bàsics. “Permet un cert alleujament a la família de l’usuari i que aquest pugui viure el màxim de temps a casa seva en plena autonomia i amb una vida més o menys normalitzada”, explica Dalmau.

Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social i Joventut de l’Ajuntament de Martorell

Pel que fa al Servei de Teleassistència, es presta un suport a la persona dependent amb l’ús d’una telealarma, dispositiu connectat a un telèfon fix al domicili o que duu a sobre l’usuari, i que li permet posar-se en contacte amb els serveis socials o amb la família amb un simple clic a un botó. Alhora, el servei fa un control dels usuaris, trucant-los aleatòriament. Tindrà un cost màxim de 7,21 euros al mes (13,44 com a preu base fixat per la Diputació), tot i que la tarifa podrà ser inferior en base a la capacitat econòmica de cada usuari, un cop analitzada pels mateixos Serveis Socials Bàsics. El servei l’utilitzen en l’actualitat 354 martorellencs.