El Síndic de Greuges atén una desena de queixes i consultes en el seu desplaçament a Martorell

1132
Síndic de Greuges
Síndic de Greuges a Martorell

Un total de 10 visites van conformar el desplaçament del Síndic de Greuges a Martorell d’aquest passat 17 d’octubre. Durant tot el matí i el migdia, una membre de l’equip del Síndic va atendre, amb cita prèvia, totes les consultes, peticions i queixes a l’edifici d’El Círcol.

Les persones ateses van presentar un total de 9 queixes i també es va formular una consulta. Les problemàtiques plantejades van estar, entre altres, qüestions relacionades amb els àmbits del consum d’electricitat i gas, serveis socials, salut, habitatge o medi ambient. Tots els ciutadans atesos, excepte dos, eren veïns i veïnes de Martorell.

El Síndic de Greuges actua com a supervisor i col·laborador de l’administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. L’organisme té la funció de vetllar pel bon funcionament de l’administració de la Generalitat de Catalunya i d’altres ens locals com ara els ajuntaments, els consells comarcals o les diputacions. També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, etc.

El Síndic no depèn de cap govern i actua amb independència. En les seves resolucions, fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables.

El Síndic informa el Ple del Parlament anualment sobre les actuacions que ha dut a terme. També presenta informes extraordinaris sobre alguna matèria específica que considera important o urgent.