Cargometro renova l’acord de transport de mercaderies amb SEAT

2337
Acord Cargometro i Seat

Cargometro i SEAT han renovat i prorrogat fins l’any 2025 el conveni de col·laboració que regula el servei de transport de mercaderies entre les fàbriques de SEAT de Zona Franca i Martorell. Les dues parts confirmen així la qualitat del servei prestat per Cargometro des del 2009, any en què es va crear aquesta societat per transportar components d’automòbil entre les dues plantes de SEAT.

L’acord de renovació manté les condicions del servei prestat aquests anys per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que compta amb dues composicions dièsel, específicament preparades per a aquest transport, formades cadascuna per dues locomotores i per nou vagons portacontenidors, amb una longitud total de 205 metres.

Aquests trens son bidireccionals (una locomotora a cada extrem), minimitzant així les maniobres i, per tant, el temps de recorregut. Cada vagó plataforma transporta 2 contenidors (tipus caixa mòbil). El servei es presta ininterrompudament les 24 hores del dia, amb un total de 1.344 circulacions de trens anuals, la qual cosa representa sis circulacions diàries de trens per 224 dies laborables. En total, es transporten un volum d’1.000.000 m3 (prop de 2.800 m3/dia/taller) de peces d’automoció.

El servei de Cargometro, una societat actualment participada per FGC i COMSA Rail Transport, permet descongestionar la xarxa viària metropolitana i promou un transport sostenible, també pel que fa a les mercaderies. En aquest sentit, es dóna una resposta sostenible a la important demanda de transport de peces d’automoció de l’empresa SEAT entre les seves fàbriques.

Es calcula que aquesta iniciativa comporta una reducció considerable del trànsit de vehicles pesants, amb prop de 32.000 circulacions anuals menys, la qual cosa millora la fluïdesa i la seguretat viària i minimitza l’impacte derivat de les emissions de gasos. Si a aquesta línia s’hi suma els efectes que comporta l’altre servei d’FGC que transporta vehicles de SEAT entre la planta de Martorell i el Port de Barcelona, Autometro, la reducció total de vehicles pesants per la carretera supera els 57.000.

La posada en marxa d’aquest servei ferroviari va comportar una inversió de 8,6 milions d’euros (4,8 milions en infraestructura i 3,8 milions en material mòbil).